Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201810/hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-khai-giang-nam-hoc-moi-2018-2019-818413/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201810/hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-khai-giang-nam-hoc-moi-2018-2019-818413/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Học viện Cảnh sát nhân dân khai giảng năm học mới 2018 - 2019 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 12/10/2018, 07:23 [GMT+7]

Học viện Cảnh sát nhân dân khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Sáng 11/10/2018, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhân dịp này: Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Năm học 2017 - 2018 là năm đặc biệt quan trọng, đánh dấu quá trình 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Học viện CSND (15/05/1968 - 15/05/2018), được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện CSND không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành nhà trường có quy mô lớn nhất, điểm thi đầu vào thuộc nhóm cao nhất, đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ cao nhiều nhất, cơ sở vật chất thuộc nhóm đầu trong các Học viện, trường CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

Quán triệt phương châm “Chủ động - Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” của Bộ Công an, Học viện CSND đã xác định chủ đề năm học là: “Xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thông minh” với mục tiêu hành động “4 thi đua - 3 đột phá”; qua đó, Học viện đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các mặt công tác. Học viện tiếp tục tăng cường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào, cuộc vận động của Ngành Giáo dục và của lực lượng CAND, trong đó trọng tâm là quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trong năm học vừa qua, Học viện CSND đã có sự phát triển, đổi mới trên nhiều mặt, với trên 1.300 cán bộ, giảng viên, trong đó có nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Nhà giáo Nhân dân. Học viện đã và đang đào tạo trên 15 vạn sỹ quan, hạ sỹ quan, hầu hết là trình độ đại học và sau đại học cho lực lượng Công an nhân dân, cán bộ các ngành thuộc khối nội chính của Trung ương và địa phương. Đặc biệt, Học viện đã có nhiều đóng góp giúp nước bạn Lào, Campuchia trong việc đào tạo cán bộ, xây dựng và phát triển các cơ sở đào tạo cấp quốc gia về An ninh và Cảnh sát…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh trống khai giảng năm học mới 2018 - 2019 của Học viện CSND.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh trống khai giảng năm học mới 2018 - 2019 của Học viện CSND.

Học viện đã tổ chức biên soạn, chỉnh lý 113 giáo trình, 41 tài liệu dạy học, trong đó đã nghiệm thu 48 giáo trình, 19 tài liệu tham khảo dùng cho hệ đào tạo đại học, sau đại học. Học viện đã và đang triển khai thực hiện 103 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 03 đề tài cấp Nhà nước. Học viện cũng đã tổ chức thành công 26 hội nghị, hội thảo khoa học; trong đó tiêu biểu có Hội thảo “Cách mạng 4.0 và đổi mới giáo dục, đào tạo trong CAND” và 02 hội thảo quốc tế “Cách mạng Tháng Mười Nga - sự hình thành của hệ thống cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa” và “Đào tạo Cảnh sát trong bối cảnh mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế”. Đã hoàn thành 08 Bộ Tổng tập; xuất bản 05 bộ Từ điển Công an: Anh - Việt, Nga - Việt, Trung - Việt, Pháp - Việt; Việt - Lào…

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện CSND đạt được trong năm học vừa qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa Ban Giám đốc Học viện CSND.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa Ban Giám đốc Học viện CSND.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Học viện CSND cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa, phát huy vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của ngành Công an, là Nhà trường trọng điểm của Bộ Công an. Tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường phù hợp với thực tiễn, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Hoàn thiện mô hình tổ chức mới của Học viện đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình mới của Bộ Công an.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, đề cao tự học, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học viên, kỹ năng đảm bảo xử lý tốt các tình huống nghiệp vụ phức tạp xảy ra trong thực tế. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi, chú trọng tổng kết thực tiễn để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo; kiên quyết loại trừ các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường giáo dục lành mạnh.

Duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng.
Duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng.

Nhà trường cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong công tác và chỉ đạo điều hành. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII về ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan Cảnh sát với các nước trong khu vực ASEAN nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; coi trọng đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giúp 02 nước bạn Lào và Campuchia; tăng cường mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế với các nước tiên tiến để tranh thủ kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật và vốn đầu tư phát triển Học viện trong thời gian tới…

Tổng kết năm học 2017 - 2018, Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; 07 tập thể và 01 cá nhân được Nhà nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 46 lượt tập thể và 84 cá nhân được đề nghị khen thưởng của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; 04 tập thể và 04 cá nhân được tặng Bằng khen đột xuất của Bộ Công an. Tổng kết thi đua có 09 đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng, 141 Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều đơn vị, cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.