Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201805/nha-xuat-ban-chinh-tri-quoc-gia-su-that-cong-bo-sach-xuat-ban-lan-thu-i-nam-2018-795735/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201805/nha-xuat-ban-chinh-tri-quoc-gia-su-that-cong-bo-sach-xuat-ban-lan-thu-i-nam-2018-795735/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 23/05/2018, 08:06 [GMT+7]

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2018

Chiều 22/5/2018, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật (CTQGST) đã tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2018.

Đến dự buổi Lễ có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng biên tập NXB CTQGST chủ trì buổi Lễ.

Ban lãnh đạo NXB CTQGST tặng sách Đại tướng Lê Hồng Anh.
Ban lãnh đạo NXB CTQGST tặng sách Đại tướng Lê Hồng Anh.

Tại buổi Lễ, Đồng chí Phạm Chí Thành đã giới thiệu 06 cuốn sách gồm: “Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước (2 tập)” của Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ” NXB CTQGST phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng và xuất bản; “Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam” do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo biên soạn; “Về cán bộ và công tác cán bộ” do đồng chí Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Thắng, Đoàn Minh Huấn (Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản) chỉ đạo biên soạn và cuốn sách “Công an nhân dân (CAND) Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biên soạn.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ công bố
Các đại biểu tham dự buổi Lễ công bố

Với cuốn sách “CAND Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biên soạn, đồng chí Phạm Chí Thành nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng CAND. Người để lại cho lực lượng CAND nhiều di thư thể hiện những tư tưởng quý báu, sâu sắc về công tác xây dựng tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức. Tiêu biểu trong đó là tác phẩm “Tư cách người Công an cách mệnh”.

Các cuốn sách tại Lễ công bố
Các cuốn sách tại Lễ công bố

Thực tế cho thấy 70 năm qua, công tác nghiên cứu, học tập và thực hành “Tư cách người Công an cách mệnh” được lực lượng CAND đặc biệt quan tâm một cách thường xuyên, liên tục, trở thành một phong trào rộng lớn, có ý nghĩa thiết thực, mang lại những hiệu quả to lớn đối với công tác xây dựng, giáo dục chính trị, tư tưởng của lực lượng CAND. Đồng chí nhấn mạnh, việc nghiên cứu, cuốn sách “CAND Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” đối với lực lượng CAND là hết sức cần thiết, có giá trị ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay…

.

Nguồn: Bộ Công an

.