Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201602/ung-dung-cong-nghe-da-phuong-tien-trong-bao-ton-va-phat-huy-van-hoa-phi-vat-the-662879/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201602/ung-dung-cong-nghe-da-phuong-tien-trong-bao-ton-va-phat-huy-van-hoa-phi-vat-the-662879/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 21/02/2016, 14:28 [GMT+7]

Ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia đối với đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể" do Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Định hướng mục tiêu đề tài này nhằm xây dựng được phần mềm phục vụ công tác đào tạo bậc đại học và cao đẳng về văn hóa nghệ thuật; xây dựng được bộ công cụ góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng.

Yêu cầu đối với kết quả thực hiện đề tài là: kế thừa kho tư liệu về văn hóa phi vật thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và các cơ quan liên quan; có thể lựa chọn một hoặc một số di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận; phần mềm giảng dạy có nội dung đáp ứng yêu cầu về tương tác người-máy theo thể thức đa phương tiện, đa hình thái (multimodal).

Bộ công cụ có khả năng trợ giúp thể hiện các nội dung văn hóa phi vật thể theo thể thức đa phương tiện, đa hình thái cho cộng đồng trong và ngoài nước. Sản phẩm có thể áp dụng cho các bảo tàng và sử dụng trong môi trường Internet. Đồng thời, sản phẩm được đánh giá trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế; góp phần đào tạo sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ); các bài báo công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ để xét duyệt đề cương nhiệm vụ trên theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

.

Nguồn: chinhphu.vn

.