Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201704/cong-an-huyen-quy-hop-tinh-nghe-an-xay-dung-phong-cach-nguoi-can-bo-cong-an-tren-que-huong-bac-ho-730777/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201704/cong-an-huyen-quy-hop-tinh-nghe-an-xay-dung-phong-cach-nguoi-can-bo-cong-an-tren-que-huong-bac-ho-730777/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 03/04/2017, 08:37 [GMT+7]
Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Công an huyện Quỳ Hợp phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đây là 1 trong 5 đơn vị mà Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo xây dựng điểm để thực hiện Cuộc vận động.

Đại diện các đội nghiệp vụ Công an huyện Quỳ Hợp ký giao ước thi đua năm 2017
Đại diện các đội nghiệp vụ Công an huyện Quỳ Hợp ký giao ước thi đua năm 2017

Để Cuộc vận động có sức lan toả và mang lại hiệu quả thiết thực, tại buổi phát động, lãnh đạo Công an huyện đã quán triệt cho tất cả CBCS trong đơn vị về các nội dung, đó là: Tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của ngành và nội dung giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy, chiến đấu và sinh hoạt, nâng cao đạo đức, lối sống, văn hoá ứng xử, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của CBCS. Thực hiện nghiêm túc về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ CAND và nội dung chuẩn mực đạo đức, lối sống 3 xây, 3 chống. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS.

Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

.

Đức Thắng - Thanh Hợp

.