Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201610/boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-702726/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201610/boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-702726/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 07/10/2016, 08:43 [GMT+7]

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh

(Congannghean.vn)-Tại Công an Nghệ An, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Công an tỉnh vừa tổ lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh (QP-AN) cho đối tượng 4 (khóa 2, năm 2016).

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số phòng liên quan Công an tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó trưởng khoa Trường Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) và hơn 100 cán bộ, đảng viên thuộc các phòng, ban nghiệp vụ Công an tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh và lãnh đạo khoa, phòng Trường Quân sự tỉnh trao đổi nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN
Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh và lãnh đạo khoa, phòng Trường Quân sự tỉnh trao đổi nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được truyền đạt, tiếp thu những nội dung cơ bản liên quan đến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để chống phá quyết liệt hơn.

Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về QP-AN, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH…

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối QP-AN của Đảng, Nhà nước. Từ đó, nâng cao nhận thức của CBCS về sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững hoà bình, ổn định chính trị, đảm bảo ANQG và TTATXH.

.

Hữu Trọng

.