Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201510/mot-so-chi-tieu-phat-trien-cua-nghe-an-den-nam-2020-641431/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201510/mot-so-chi-tieu-phat-trien-cua-nghe-an-den-nam-2020-641431/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Một số chỉ tiêu phát triển của Nghệ An đến năm 2020 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 15/10/2015, 10:15 [GMT+7]

Một số chỉ tiêu phát triển của Nghệ An đến năm 2020

(Congannghean.vn)-Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 18, nhiệm kì 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 5 nhóm nhiệm vụ và nhiều mục tiêu, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kì.

Trong đó, trọng tâm là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút ngoại lực, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; quốc phòng an ninh vững chắc, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị vững mạnh.”

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020.

.

 

.

Đồ họa: Bình Nguyên