Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201205/20330-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-tw-4-397261/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201205/20330-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-tw-4-397261/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 23/05/2012, 08:30 [GMT+7]
20330

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4

Hội nghị đã quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ngay trong nhiệm kỳ XI (2010 - 2015) nhằm xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng.
 
Đặc biệt là quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vừa là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay.
 
Việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình phải được thực hiện dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội và các đối tượng xấu khác lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ công an; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức Đảng.
 
Tại hội nghị triển khai
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết phải gắn chặt với việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của Công an Thành phố đề ra.
 
Tại hội nghị, Đảng ủy Công an Thành phố cũng đã triển khai công tác tư tưởng đến tập thể CBCS trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên trong Công an Thành phố nhận thức rõ, đúng đắn: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc hệ trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, với chế độ, nhất là trong tình hình hiện nay.
 
Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin trong Đảng, trong tập thể CBCS tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong CBCS để tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4.

Hữu Thành
.