Thứ Sáu, 28/02/2020, 09:22 [GMT+7]

Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao

Ngày 27/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá: Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao và tập thể Tòa án đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương của đảng và tạo ra những bước phát triển mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, chất lượng xét xử được nâng lên.

Tòa án đã tích cực, vừa đóng góp và trực tiếp xây dựng thể chế các quy định về pháp luật liên quan đến hoạt động xét xử; vừa tham gia xây dựng các luật về tố tụng mà Quốc hội thông qua. Các luật đều thể hiện tư tưởng cải cách tư pháp mà nghị quyết của Đảng đề ra.
 
Tòa án nhân dân Tối cao đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn luật, tổng kết thực tiễn xét xử và ban hành án lệ; thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên, công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử… là một trong những biện pháp để đổi mới thực hiện cải cách tư pháp. Qua những vụ án lớn mà Tòa án xét xử thời gian qua cho thấy, việc tranh tụng trước tòa được bảo đảm, đó là đổi mới thực sự trong cải cách tư pháp mà Tòa án chú trọng thực hiện thời gian qua.
 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác Tòa án với sự điều hành và chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao. Các hình thức lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được đổi mới và ngày càng được nâng cao, nhất là công tác xây dựng ngành ngày càng tốt hơn.
 
Nhấn mạnh Tòa án có vị trí rất quan trọng, là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Tòa án trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa năng lực, trách nhiệm của  mình trong thực hiện nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. 
 
Để Tòa án là trung tâm xét xử và là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, cần chú trọng nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, thẩm phán.
 
Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành tòa án phát huy nền tảng và những thành quả đã đạt và trên tinh thần như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt, là phải tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác xét xử; khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay để phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý.
.

Nguồn: Chinhphu.vn