Thứ Sáu, 13/09/2019, 09:47 [GMT+7]

VRDF 2019: Khát vọng thịnh vượng, ưu tiên hành động

Diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam (VRDF) 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 19/9, tại Hà Nội với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động”.

Mục tiêu chính của Diễn đàn năm nay là chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, trao đổi, thảo luận về các bài học thành công và thất bại của các quốc gia và chính sách cho Việt Nam; qua đó đóng góp cho văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2021 và nhất là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Việt Nam.

Diễn đàn VRDF 2019 mang tính đối thoại đa phương với các nội dung bao trùm về các vấn đề cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và ưu tiên hành động vì một Việt Nam thịnh vượng. Diễn đàn có ba phiên, trong đó có hai phiên thảo luận chuyên đề theo nhóm diễn giả và phiên toàn thể.

Tham dự diễn đàn dự kiến có đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương; các chuyên gia, học giả hàng đầu trên thế giới; đại diện một số quốc gia trong khu vực và thế giới có kinh nghiệm liên quan đến chủ đề diễn đàn; đại diện các đối tác phát triển của Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp, các tập đoàn trong nước và nước ngoài; các chuyên gia, học giả và đại diện một số cơ quan nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước.

.

Nguồn: Huy Thắng/Chinhphu.vn

.