Thứ Năm, 16/05/2019, 08:11 [GMT+7]

Lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019

Ngày 15/5/2019, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 5/2019.

Buổi tiếp công dân định kỳ được thực hiện ít nhất mỗi tháng một ngày theo Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 03/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 251/KH-BCA ngày 30/8/2016 về việc tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan nhà nước nhưng chưa được xử lý hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng, chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019.

Chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã xem xét từng đơn thư, tiếp nhận đơn và giao cho Thanh tra Bộ Công an có văn bản yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết, báo cáo với lãnh đạo Bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật.

Đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Căn cứ hồ sơ giải quyết vụ việc và kết quả tiếp công dân, Thanh tra Bộ sẽ có văn bản trình lãnh đạo Bộ duyệt, ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng./.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.