Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201902/dang-uy-cong-an-trung-uong-tong-ket-cong-tac-dang-nam-2018-va-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2019-840469/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201902/dang-uy-cong-an-trung-uong-tong-ket-cong-tac-dang-nam-2018-va-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2019-840469/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 22/02/2019, 15:47 [GMT+7]

Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Sáng 22/02/2019, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 trong Đảng bộ CATW. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an...

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, năm 2018 bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đảng trong Đảng bộ CATW còn một số hạn chế, tồn tại, đòi hỏi các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân (CAND) cần nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để làm được điều này, Đại tướng Tô Lâm chỉ rõ, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 các đồng chí đã thảo luận, phân tích kỹ những kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, do vậy, Hội nghị lần này dành nhiều thời gian để các đồng chí đại biểu tập trung đánh giá sâu kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, đồng thời, nhìn lại nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thảo luận thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ.

  Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng úy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

  Trên tình thần đó, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, không né tránh khuyết điểm, nói thẳng, nói thật, tìm đúng nguyên nhân và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng công tác Đảng trong Đảng bộ CATW trong năm 2019 và những năm tiếp theo...

  Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo nêu rõ: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy CATW đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, về tổ chức Đảng trong CAND. Đảng ủy CATW luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

  Đảng ủy CATW cũng đã tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi”, “tự sửa”, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống... Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, nhất là “gương mẫu, đi đầu” thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/03/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đã khẳng định tính chủ động, quyết liệt, khẩn trương trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW đối với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ từ mô hình cũ sang mô hình mới một cách khoa học, bài bản, thận trọng, khách quan; đồng thời, chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng, do đó tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ (CBCS) các thế hệ đã đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao.

  Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ một số vấn đề, như: Kết quả tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa”, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau các đợt kiểm điểm. Bên cạnh đó, tập trung nêu rõ những vướng mắc, đang đặt ra đối với công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát ở đơn vị; nội dung, giải pháp và những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Nhìn chung, nửa nhiệm kỳ qua, CBCS và đảng viên trong toàn lực lượng CAND đã luôn giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tuyệt đại bộ phận CBCS giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, giữ vững truyền thống và bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao ý chí tấn công tội phạm, tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, CBCS Công an luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

  Phát biểu Kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, những kết quả, thành tích của lực lượng CAND nói chung và Đảng bộ CATW nói riêng đạt được trong năm 2018 và hơn nửa nhiệm kỳ qua là hết sức to lớn và rất quan trọng; mỗi đảng viên, CBCS Công an có quyền tự hào về những đóng góp vào thành quả chung của đất nước, để chúng ta có thêm niềm tin, động lực, sức mạnh và ý chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

  Toàn cảnh Hội nghị.

  Đại tướng Tô Lâm chỉ rõ, mục tiêu cao nhất trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Đảng bộ CATW đến hết nhiệm kỳ, là phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tăng cường cho cơ sở... Để làm được điều này, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ CATW cần tập trung thực hiện, nêu rõ, các cấp ủy Đảng cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ, đơn vị; trong đó, cần chú ý đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, bám sát với thực tế, có tính khả thi cao; tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn...

  Các cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những nguyện vọng chính đáng của CBCS; phải phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng CAND.

  Đại tướng Tô Lâm trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị.

  Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học đã qua, đề nghị cấp ủy các cấp trong Đảng bộ CATW cần thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mệnh lệnh công tác và cơ chế xử lý đối với người đứng đầu khi xảy ra vi phạm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, lạm quyền, trái quy trình, quy chế, quy định của CBCS CAND trong thi hành nhiệm vụ; bám sát phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

  Riêng đối với các cơ quan tham mưu giúp việc trực tiếp cấp ủy đảng các cấp cần giúp cấp ủy duy trì việc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chương trình công tác đã đề ra, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế làm việc; tham mưu tổ chức các lớp tập huấn thực chất, hiệu quả về công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên và cấp ủy đảng các cấp trong CAND...

  Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành phiên tham luận tại Hội nghị

  Với khí thế mới, Đảng bộ CATW và lực lượng CAND sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ; tiếp tục giữ vững và xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, vì nhân dân phục vụ...

   

  .

  Nguồn: Bộ Công an