Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201902/ban-hanh-15-van-ban-qppl-trong-thang-012019-841097/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201902/ban-hanh-15-van-ban-qppl-trong-thang-012019-841097/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 01/2019 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 27/02/2019, 08:17 [GMT+7]

Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 01/2019

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, ngày 1/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định gồm 4 chương, 21 điều, quy định về: Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm; tổ chức Kiểm lâm, gồm: Tổ chức Kiểm lâm trung ương; tổ chức Kiểm lâm cấp tỉnh; tổ chức Kiểm lâm cấp huyện; tổ chức Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định gồm 5 chương, 27 điều, trong đó quy định về: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước; điều chỉnh giá xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và thuê dịch vụ xe ô tô; sắp xếp lại, xử lý xe ô tô.

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ. Nghị định quy định chung về: Mục tiêu của kiểm toán nội bộ; các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ; các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ; nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ; công tác kiểm toán nội bộ; nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của bộ phận kiểm toán nội bộ, người làm công tác kiểm toán nội bộ; trách nhiệm của các bên đối với kiểm toán nội bộ; quản lý nhà nước về kiểm toán nội bộ.

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Nghị định được ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được giao quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định này được ban hành nhằm quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; thống nhất trong việc thực hiện công tác báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 8/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Quyết định gồm 3 điều, cụ thể: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam về giá điện của các dự án điện mặt trời và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước; bãi bỏ khoản 3 Điều 13 Quyết định 11/2017/QĐ-TTg.

Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Quyết định này được ban hành nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 về việc phát triển kinh tế - xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

.

Nguồn: Chí Kiên/Chinhphu.vn

.