Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201812/quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xii-cong-doan-viet-nam-827827/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201812/quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xii-cong-doan-viet-nam-827827/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 07/12/2018, 10:19 [GMT+7]

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được tổ chức nhằm mục đích triển khai Nghị quyết Đại hội một cách thông suốt tới các cấp Công đoàn.

Ngày 6/12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị được kết nối với 364 điểm cầu trên toàn quốc, trong đó có 301 điểm cầu tại cấp huyện với thành phần là 24.814 cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp bao gồm: ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, cấp tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam và cấp quận, huyện, ngành tương đương; cán bộ Công đoàn chuyên trách từ công đoàn cơ sở trở lên; chủ tịch công đoàn cơ sở ở các đơn vị có từ 2.000 đoàn viên Công đoàn trở lên.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Minh Châu)
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Minh Châu)

Riêng điểm cầu Hà Nội, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, có 1.700 cán bộ Công đoàn chủ chốt thuộc 18 Công đoàn ngành Trung ương, LĐLĐ TP Hà Nội, cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, đây là hội nghị trực tuyến lần đầu tiên do tổ chức Công đoàn tổ chức với quy mô lớn. Hội nghị trực tuyến lần này được tổ chức nhằm mục đích triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam một cách thông suốt tới các cấp Công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị cán bộ Công đoàn các cấp tập trung chú ý lắng nghe, quán triệt các nội dung của Nghị quyết; từ những vị trí công tác của mình, có những suy nghĩ triển khai thực hiện một cách có hiệu quả; viết thu hoạch để nhìn nhận nhiệm vụ của mình.

Diễn ra trong thời gian 1 ngày, tại Hội nghị, thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trực tiếp quán triệt, truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn trong tình hình mới; Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn; Đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn./.

.

Nguồn: Minh Châu/Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

.