Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201810/ubkt-dang-uy-cong-an-trung-uong-gap-mat-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-kiem-tra-dang-818819/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201810/ubkt-dang-uy-cong-an-trung-uong-gap-mat-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-kiem-tra-dang-818819/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
UBKT Đảng ủy Công an Trung ương gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 15/10/2018, 08:15 [GMT+7]

UBKT Đảng ủy Công an Trung ương gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

Tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chúc mừng.
  Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã rất quan tâm và coi trọng công tác kiểm tra và việc giữ gìn kỷ luật Đảng, một công tác rất quan trọng nhằm đảm bảo cho mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Kỷ cương của Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; từ đó vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  Trải qua 38 năm, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, Ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra đã phát huy tốt những truyền thống quý báu của Ngành kiểm tra Đảng, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ khác do cấp ủy giao.

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

   Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với gần 4.500 tổ chức đảng và 14.500 đảng viên: Xử lý, giải quyết gần 2.200 đơn tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết 105 đơn khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét quyết định hoặc tham mưu giúp cấp ủy quyết định xử lý kỷ luật 51 tổ chức đảng, 5.089 đảng viên có sai phạm...

  Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định tư tưởng chỉ đạo đúng đắn trong công tác kiểm tra của Đảng bộ Công an Trung ương là: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”. Vì vậy, công tác kiểm tra đã thực sự góp phần quan trọng vào việc tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.
  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho các cá nhân tại buổi gặp mặt.

  Đồng chí Thứ trưởng mong muốn, trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Kiểm tra, giám sát phải đánh giá được những thành tích, ưu điểm để các cấp ủy đảng phát huy, chỉ rõ những sơ hở, thiếu sót và nguyên nhân để chấn chỉnh, khắc phục; chủ động nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên… xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng ngay từ cơ sở.

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương tặng các cá nhân có thành tích.

  Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; đội ngũ ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp phải có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực đáp ứng yều cầu công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay. bản lĩnh chính trị luôn kiên định vững vàng, dũng cảm bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, thật sự tôn trọng sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên, bảo vệ sự trong sáng của Đảng, có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu hơn ai hết các cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải gương mẫu, trong sáng là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị học tập và noi theo.

   

  .

  Nguồn: Bộ Công an