Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201807/uy-ban-kiem-tra-dang-uy-cong-an-trung-uong-so-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-ky-luat-dang-6-thang-dau-nam-2018-804545/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201807/uy-ban-kiem-tra-dang-uy-cong-an-trung-uong-so-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-ky-luat-dang-6-thang-dau-nam-2018-804545/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 17/07/2018, 08:42 [GMT+7]

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2018

Chiều 16/7/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2018 trong Đảng bộ CATW. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trung Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1A, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ CATW đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành tốt công việc đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW đã tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW năm 2018, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng trên một số lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ CATW đã tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, học tập, trao đổi kinh nghiệm; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, xem xét kỷ luật đảng đã được thực hiện khẩn trương, dứt điểm, đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên có sự gia tăng đáng kể, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy và sự quyết tâm của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Công tác xây dựng Ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Đã nghiên cứu, đề xuất kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và cơ quan giúp việc Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an; tập trung triển khai kế hoạch hội thảo khoa học, biên tập và phát hành sách chuyên khảo về công tác kiểm tra, giám sát trong Công an nhân dân; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, xây dựng và ban hành một số quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, trong thời gian tới các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cần tập trung chỉ đạo rà soát, triển khai các nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; nâng cao kiến thức quản lý và trách nhiệm kiểm tra của người đứng đầu.

Chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu đối với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc đơn thư tố cáo phức tạp, tránh để kéo dài. Tổ chức rút kinh nghiệm sau các cuộc kiểm tra, giám sát nhất là sau giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật; thông báo chung trong Đảng bộ để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm tương tự. Chủ động nghiên cứu, đề xuất việc kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và cơ quan giúp việc Ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tham gia theo quy định…

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.