Thứ Ba, 12/06/2018, 08:55 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong lực lượng CAND trong tình hình mới

Chiều 11/6/2018, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận với Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn kiểm tra; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân (CAND) giai đoạn 2013 - 2018 nêu rõ: 05 năm qua, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp đã bám sát nội dung Nghị quyết số 25 để xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động và quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc. Công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các bộ, ngành đoàn thể các cấp được đẩy mạnh, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận và vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên được tăng cường và đổi mới.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng CAND được phát động mạnh mẽ, nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng; công tác thông tin tuyên truyền trong CAND tiếp tục phát huy hiệu quả; các hoạt động xã hội, từ thiện tiếp tục được duy trì và thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai; Thượng tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được về công tác dân vận trong lực lượng Công an nhân dân thời gian qua; đồng thời đề nghị, các cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 ngày 14/8/2013 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong lực lượng CAND trong tình hình mới; đổi mới cách thức công tác dân vận sao cho gần dân hơn, sát cơ sở hơn, công khai, minh bạch, cải cách hành chính…; gắn công tác dân vận với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ vi phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 6 khóa XII; khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó.

Đồng chí Trương Thị Mai; Thượng tướng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi làm việc.
Đồng chí Trương Thị Mai; Thượng tướng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

 

.

Nguồn: Bộ Công an

.