Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201804/tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tham-muu-cand-790344/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201804/tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tham-muu-cand-790344/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Tham mưu CAND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 18/04/2018, 08:17 [GMT+7]

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Tham mưu CAND

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2018), Thiếu tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an có bài viết: “Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Tham mưu Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước”. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Chánh Văn phòng.

Cách đây 72 năm, ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định số 121 về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an Vụ, theo đó hệ thống cơ quan Tham mưu chính thức được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác Tham mưu Công an nhân dân (CAND) luôn thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tụy, sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào những chiến công, thành tích và sự phát triển của lực lượng CAND.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018 của Văn phòng Bộ.
Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018 của Văn phòng Bộ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng Tham mưu Công an các cấp đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, phương châm, nguyên tắc đấu tranh cách mạng của Đảng, nắm vững và làm tốt công tác tổ chức thông tin, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu các cấp lãnh đạo ban hành, chỉ đạo thực hiện các phương án, kế hoạch trấn áp phản cách mạng và tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tình báo, gián điệp, tề ngụy; phát động phong trào bảo mật phòng gian, bảo vệ trị an, phòng, chống gián điệp, biệt kích; chủ động đề xuất phương án bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) các vùng tự do, khu căn cứ cách mạng và phối hợp tấn công vào tận sào huyệt của địch... góp phần bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ hòa bình, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế, lực lượng Tham mưu CAND tích cực đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; quán triệt kịp thời, nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, quyết định, chương trình, kế hoạch công tác; chú trọng sơ kết, tổng kết các vụ án, chuyên đề lớn; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách quan trọng về ANTT, phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật:

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018 của Văn phòng Bộ.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018 của Văn phòng Bộ.

(1) Tham mưu xây dựng hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện hơn cho hoạt động quản lý nhà nước và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, như: Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị (Khóa VI) về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX), Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Luật An ninh quốc gia, Luật CAND, Luật Phòng, chống khủng bố...

(2) Tham mưu xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận “lòng dân” vững chắc, tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng khơi dậy, quy tụ và phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp ngay từ đầu và tại cơ sở.

(3) Tham mưu, xây dựng, hoàn thiện các đối sách, biện pháp công tác của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi hoạt động chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thiếu tướng Lương Tam Quang và đại biểu dự kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2018) và Hội nghị triển khai công tác Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên năm 2018.
Thiếu tướng Lương Tam Quang và đại biểu dự kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2018) và Hội nghị triển khai công tác Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên năm 2018.

(4) Tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Nghiên cứu, phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bố trí, điều chỉnh lực lượng, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và bố trí Công an xã chính quy; giúp cho lực lượng CAND gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở; khắc phục được chồng chéo, chia cắt, tăng cường cải cách hành chính; tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu.

Bên cạnh đó, cơ quan Tham mưu Công an các cấp đã thực hiện tốt chức năng phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí và nhân dân về tình hình, công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Tham mưu phù hợp với tính chất chiến đấu của lực lượng vũ trang, có sự thống nhất, chuyên sâu từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương và gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, củng cố đội ngũ cán bộ cả về chất lượng, số lượng, cơ cấu, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao xứng đáng với truyền thống “Trung thành - Tận tụy; Mưu trí - Sáng tạo; Đoàn kết - Lập công” của lực lượng Tham mưu CAND.

Đoàn đại biểu Văn phòng Bộ Công an dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.
Đoàn đại biểu Văn phòng Bộ Công an dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Những thành tích, đóng góp nêu trên được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao. Lực lượng Tham mưu CAND đã hai lần vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lẵng hoa và được tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, nhiều Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Chính phủ, của Bộ Công an… góp phần tô thắm truyền thống Anh hùng vẻ vang, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ CAND.

Thời gian tới, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi để phát triển, đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, xuất hiện ngày càng nhiều hơn các yếu tố, nguy cơ mất an ninh, an toàn, tác động lớn đến công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an, toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng nặng nề, khó khăn và phức tạp.

Vì vậy, công tác Tham mưu phải được coi là nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, chiến lược của lực lượng CAND, của mỗi đồng chí lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; luôn quán triệt nghiêm túc phương châm hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; kịp thời tham mưu, điều phối giúp cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách và tổ chức lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thiếu tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.
Thiếu tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác Tham mưu. Trọng tâm là cải tiến công tác tổ chức thông tin, nghiên cứu tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là dự báo chiến lược, công tác hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết thực tiễn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng kỹ thuật, khoa học công nghệ, hoàn thiện hệ thống trung tâm thông tin chỉ huy; xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo ở Công an các cấp.

Quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện và điều kiện làm việc ở tất cả các cấp Tham mưu. Củng cố, nâng cao chất lượng quan hệ phối hợp công tác với các lực lượng trong Công an và với các cơ quan Tham mưu trong Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội. Mở rộng hợp tác quốc tế về công tác Tham mưu với cơ quan thực thi pháp luật các nước trên thế giới.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Tham mưu CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Tham mưu, hoàn chỉnh quy chế làm việc, cơ chế phối hợp, phân công phân cấp đảm bảo phù hợp với sự đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của lực lượng CAND và yêu cầu đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở các cấp Công an.

Đoàn đại biểu Văn phòng Bộ Công an thăm quan Nhà truyền thống Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.
Đoàn đại biểu Văn phòng Bộ Công an thăm quan Nhà truyền thống Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, tăng cường đoàn kết thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, suy thoái nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén, sắc sảo; đào sâu suy nghĩ, mạnh dạn và chủ động trong công tác, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước./.

.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an

.