Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201804/phong-tham-muu-cong-an-tinh-nghe-an-phat-huy-truyen-thong-tham-muu-toan-dien-nhanh-nhay-chinh-xac-kip-thoi-790048/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201804/phong-tham-muu-cong-an-tinh-nghe-an-phat-huy-truyen-thong-tham-muu-toan-dien-nhanh-nhay-chinh-xac-kip-thoi-790048/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy truyền thống, tham mưu toàn diện, nhanh nhạy, chính xác, kịp thời - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 16/04/2018, 11:09 [GMT+7]
Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An

Phát huy truyền thống, tham mưu toàn diện, nhanh nhạy, chính xác, kịp thời

1. (Congannghean.vn)-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng..., cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Lời dạy đó, không chỉ đúng với cán bộ văn phòng nói chung mà trong lực lượng CAND lại càng phải thấm nhuần sâu sắc.

Lãnh đạo Phòng Tham mưu kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT từ Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh
Lãnh đạo Phòng Tham mưu kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT từ Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Tham mưu Công an các cấp, lực lượng tham mưu Công an Nghệ An luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ các hoạt động của Công an tỉnh. Trong bất cứ thời điểm, điều kiện nào, công tác tham mưu luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy; trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng Công an Nghệ An đều có đóng góp quan trọng của lực lượng Tham mưu. Dù tên gọi ở mỗi thời kỳ khác nhau, nhưng đều thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ cấp ủy Đảng và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp tổ chức công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, phương châm công tác, biện pháp trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

2. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Phòng Tham mưu Công an tỉnh luôn hoạt động với phương châm: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, tham mưu toàn diện, nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, phục vụ tận tình, hiệu quả.

Chỉ tính riêng trong năm 2017, Phòng Tham mưu đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành, triển khai thực hiện 81 nghị quyết, chỉ thị, quyết định, phương án, công điện, kế hoạch, công văn lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT sát hợp với tình hình thực tiễn địa bàn; chỉ đạo, làm tốt chức năng thường trực giúp việc các Ban chỉ đạo về ANTT của tỉnh. Tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT, nhất là tham gia giải quyết các vụ việc nổi lên, không để phức tạp kéo dài, hình thành “điểm nóng”.

3. Tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng, triển khai 225 chương trình, kế hoạch, phương án, quyết định và 525 công văn, điện chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương công tác lớn cũng như giải quyết các vấn đề nổi lên về ANTT và xây dựng lực lượng; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, ANTT.

Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội và lễ hội lớn, các đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước làm việc tại Nghệ An; chủ trì tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt đợt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017; phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn; chủ động tham mưu đôn đốc chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo TTATXH, như: Tham mưu tổ chức mở 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; 5 đợt cao điểm đảm bảo TTATGT; tham mưu chỉ đạo đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm hình sự; qua đó, các đơn vị, địa phương đã khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn có tiếng vang, được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền địa phương và nhân dân, ghi nhận, đánh giá cao. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh trên lĩnh vực đảm bảo ANTT.

Đặc biệt, trong công tác tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp trong Công an Nghệ An, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng, chuẩn hóa 95 quy trình thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành 12 kế hoạch, 20 báo cáo, 25 công văn, điện chỉ đạo liên quan công tác cải cách hành chính; tham mưu hoàn thành Bộ Chỉ số cải cách hành chính trong Công an Nghệ An; khảo sát bộ phận một cửa, điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ việc xây dựng hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến và triển khai phương án nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tiếp dân, giải quyết tố tụng hình sự tại Công an các huyện, thành phố, thị xã; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”.

Với những kết quả này đã góp phần quan trọng, tiếp tục tạo những điểm nhấn nổi bật trong công tác CCHC, thể hiện đậm nét toàn bộ hoạt động của lực lượng Công an Nghệ An thực sự là hoạt động dịch vụ công “vì nhân dân phục vụ”; phát huy và tiếp tục thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực CCHC, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả và thiết thực, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Ngoài ra, đơn vị còn chủ trì và phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện phục vụ tổ chức tốt 76 hội nghị, giao ban, tập huấn của Công an tỉnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng; hoàn thành kịp thời, có chất lượng 276 báo cáo định kỳ, chuyên đề và thông báo của Công an tỉnh, trong đó có nhiều nội dung sơ, tổng kết quan trọng; tham mưu thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế trong đảm bảo ANTT nhất là với các tỉnh của Lào; công tác pháp chế, tổng kết lịch sử và quản lý khoa học, công tác cơ yếu, viễn thông - tin học, trung tâm chỉ huy, văn thư - hành chính có nhiều nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn.

Bên cạnh đó, Phòng Tham mưu luôn làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; kịp thời tham mưu đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng, tâm huyết, trách nhiệm, là những hạt nhân xuất sắc từ cơ sở cho Phòng Tham mưu. Hầu hết lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể CBCS trong đơn vị đều tâm huyết, hăng say, tận tuỵ với công việc; luôn thực hiện phương châm “Chưa hết việc là chưa hết giờ”, không quản ngại ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những kết quả nổi bật đó, trong năm qua, Phòng Tham mưu Công an Nghệ An được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ” cấp cơ sở”; Đảng bộ Phòng được BTV Đảng ủy Công an tỉnh tặng Giấy khen “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017”; có 13 đồng chí được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 3 đồng chí được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”; có 6 lượt tập thể, 40 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Những thành tích trên đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

.

Thuỳ Anh

.