Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201712/vai-tro-bao-chi-cand-trong-dau-tranh-day-lui-suy-thoai-ve-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-song-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo-773914/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201712/vai-tro-bao-chi-cand-trong-dau-tranh-day-lui-suy-thoai-ve-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-song-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo-773914/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vai trò báo chí CAND trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 28/12/2017, 08:30 [GMT+7]

Vai trò báo chí CAND trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ

Sáng 27/12/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí Công an nhân dân (CAND) trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Đến dự Hội thảo có GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí CAND trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá vai trò của báo chí cách mạng nói chung, từ đó khẳng định, làm rõ hơn vai trò của báo chí CAND nói riêng trong việc quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm của ngành Công an về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác báo chí CAND với nhiệm vụ đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đi sâu làm sáng tỏ, thống nhất nhận thức một số vấn đề về lý luận, thực tiễn đối với vai trò của báo chí cách mạng nói chung, báo chí CAND nói riêng; đề xuất các giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả của báo chí CAND trong thông tin, tuyên truyền, góp phần cùng Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, đúng trọng tâm của các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học tham dự Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí CAND trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, báo chí CAND cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình hình mới; xác định rõ nhiệm vụ chính trị cho cán bộ, chiến sỹ CAND nói chung, báo chí CAND nói riêng về thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu trao đổi tại Hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu trao đổi tại Hội thảo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Tích cực, chủ động định hướng, cung cấp thông tin; chú trọng tuyên truyền những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát huy vai trò giám sát của nhân dân và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vai trò xung kích của báo chí CAND trên mặt trận chính trị tư tưởng, lý luận. Cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ trương, đường lối, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, phóng viên phải gương mẫu, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực hoạt động báo chí; đấu tranh phòng, chống thông tin sai trái, lệch lạc, thiếu thận trọng, thiếu trách nhiệm; thông tin thiếu chính xác, sai sự thật; hoạt động sai tôn chỉ, mục đích; lợi dụng, xúc phạm đời tư cá nhân; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên báo chí CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuân thủ nguyên tắc hoạt động, đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là “Chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa” của Đảng…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội thảo.

 

.

Nguồn: Bộ Công an

.