Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201711/phong-chong-loi-dung-quyen-bieu-tinh-gay-mat-on-dinh-chinh-tri-xa-hoi-768279/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201711/phong-chong-loi-dung-quyen-bieu-tinh-gay-mat-on-dinh-chinh-tri-xa-hoi-768279/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 22/11/2017, 15:50 [GMT+7]

Phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội

Sáng 22/11/2017, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội”. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Cùng dự có các đồng chí: PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Ksor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân; Trưởng Tiểu ban Lý luận bảo vệ an ninh quốc gia…

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ: Thời gian qua, việc đảm bảo quyền tự do, dân chủ nói chung, quyền biểu tình của công dân nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt chú trọng và có nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm thực hiện hóa trong thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Cùng với đó công tác phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, huy động các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân tham gia.

Với vai trò nòng cốt của mình, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp, phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, giải quyết kịp thời, nhanh chóng ổn định tình hình; chủ động vô hiệu hóa nhiều âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của đất nước…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đi sâu làm rõ những vấn đề nhận thức, cơ sở pháp lý, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền biểu tình và lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội; chỉ ra những thách thức, khó khăn trong phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội; kiến nghị, đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, đúng trọng tâm của các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “Phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội”.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Tiểu ban Lý luận bảo vệ an ninh quốc gia nói riêng cần tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về quyền biểu tình, đảm bảo quyền biểu tình của công dân và phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội. Đặc biệt, coi trọng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn đảm bảo quyền biểu tình của công dân và phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội để bổ sung, phát triển lý luận, khắc phục những bất cập giữa lý luận và thực tiễn…

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo, Tiểu ban Lý luận bảo vệ an ninh quốc gia cần nghiên cứu để tham mưu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất các giải pháp đảm bảo quyền biểu tình của công dân và phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay; qua đó góp phần bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của đất nước. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu dự Hội thảo.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu dự Hội thảo.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh việc lực lượng Công an nhân dân cần phát huy vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước có các chương trình, kế hoạch và lộ trình xây dựng Luật Biểu tình, chủ động đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Biểu tình để đảm bảo Dự thảo luật đáp ứng tốt nhất yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

.

Nguồn: Bộ Công an

.