Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201710/nhung-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-thang-10-2017-759768/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201710/nhung-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-thang-10-2017-759768/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10-2017 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 01/10/2017, 09:18 [GMT+7]

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10-2017

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực từ ngày 4-10-2017.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Chế độ, phụ cấp cho người tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực từ ngày 4-10-2017. Theo đó, người được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, đội viên Đội dân phòng, Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành khi tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ thì được hưởng các chế độ, chính sách như khi tham gia chữa cháy quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29-6-2001, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22-11-2013 và Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy…

2. Các tiêu chuẩn mới xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, có hiệu lực thi từ 1-10-2017. Theo đó, Nghị định có một số điểm mới về tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở và thay đổi mức tiền thưởng đối với một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

3. 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Nghị định số 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại chính thức có hiệu lực từ 1-10-2017. 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định gồm: Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất vàng miếng…

4. Sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực từ ngày 5-10-2017. Nghị định đã bổ sung quy định về các tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức; bổ sung thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính…

5.  Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, có hiệu lực từ ngày 1-10-2017.

6.  Thông tư số 86/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, có hiệu lực từ ngày 1-10-2017.

7.  Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử, có hiệu lực từ ngày 2-10-2017.

8. Thông tư số 208/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, có hiệu lực từ ngày 10-10-2017.

.

Theo Báo CAND

.