Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201707/bo-quoc-phong-va-bo-cong-an-giao-ban-6-thang-dau-nam-thuc-hien-nghi-dinh-so-77-747414/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201707/bo-quoc-phong-va-bo-cong-an-giao-ban-6-thang-dau-nam-thuc-hien-nghi-dinh-so-77-747414/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ Quốc phòng và Bộ Công an giao ban 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị định số 77 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 14/07/2017, 09:39 [GMT+7]

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an giao ban 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị định số 77

Sáng 13/7/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng (Nghị định số 77) 6 tháng đầu năm 2017. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân nhân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, sự chỉ đạo của Thủ trưởng hai Bộ Quốc phòng - Công an và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các địa phương; lực lượng Quân đội, Công an các cấp đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ và Thông tư số 07 của hai Bộ; hiệp đồng bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương; tham mưu giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đóng góp tích cực và hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Nổi bật trên một số mặt như sau:

Công tác trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin giữa các lực lượng thuộc hai Bộ ngày càng được tăng cường hiệu quả hơn, giúp Công an, Quân đội các cấp đánh giá dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp thực hiện công tác đảm bảo ANTT và nhiệm vụ quốc phòng trên từng địa bàn và cả nước... Trong công tác phối hợp vận động quần chúng và giáo dục quốc phòng, an ninh, lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ đã làm tốt công tác phối hợp, vận động quần chúng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình, phong trào bảo đảm ANTT ở các cấp, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Phối hợp tham mưu Hội đồng Giáo dục - Quốc phòng và an ninh Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng hai Bộ, đơn vị, địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, hai Bộ đã phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngăn chặn buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép; thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp quản lý cư trú, kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông... 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã trình bày nhiều ý kiến tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện Nghị định số 77 giữa hai lực lượng 6 tháng cuối năm 2017...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, thường xuyên phối hợp giữa hai lực lượng Quân đội - Công an từ Bộ đến các địa phương, các quân khu, quân đoàn trong thực hiện Nghị định số 77 những tháng đầu năm 2017. Đồng chí Thứ trưởng cũng đánh giá cao việc phối hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến tình hình ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết các sự cố liên quan đến môi trường, tình hình cháy, nổ; hiệu quả công tác phối hợp trong xây dựng các văn bản, nghị quyết có liên quan đến hai lực lượng Quân đội, Công an, từ đó tạo nên sức mạnh để xây dựng các Nghị quyết của Trung ương, văn bản của Chính phủ, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng, như Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu hai lực lượng Quân đội - Công an phát huy kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng công tác trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp, đối sách đấu tranh, xử lý các vấn đề phức tạp về quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đấu tranh phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc lịch sử dân tộc; bảo vệ uy tín của lực lượng vũ trang, không để kẻ địch chia rẽ hai lực lượng.

Thứ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo hai Bộ, Thứ trưởng Phan Văn Giang ghi nhận ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội nghị, giao cơ quan Thường trực hai Bộ tổng hợp, nghiên cứu đề xuất; đồng thời nêu rõ: Để nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện Nghị định số 77, hai lực lượng cần tiếp tục đoàn kết hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH và chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. 

Trước tình hình phức tạp trên địa bàn trong và ngoài nước, Trung tướng Phan Văn Giang đề nghị hai lực lượng cần triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước và hai Bộ Quốc phòng - Công an, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, nhất là dịp diễn ra các hoạt động Hội nghị cấp cao APEC 2017… Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt khu vực phòng thủ, kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ANTT trong tình hình mới...

Chú trọng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như tội phạm ma túy, sử dụng "vũ khí nóng", sử dụng công nghệ cao, buôn bán người, tội phạm môi trường. Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các hoạt động tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; buôn bán, sử dụng pháo nổ... Kịp thời bổ sung, điều chỉnh các phương án phòng, chống gây rối ANTT và diễn tập sát thực tế. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ... 

Liên quan đến việc sửa đổi Nghị định số 77 của Chính phủ, Thứ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu hai lực lượng sớm hoàn chỉnh dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong năm 2017, kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện...

 

.

Nguồn: Bộ Công an