Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201610/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-thang-92016-702432/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201610/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-thang-92016-702432/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2016 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 05/10/2016, 09:52 [GMT+7]

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2016

Thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, quy định mới về mức thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu, về thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.... là những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 9/2016.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Áp dụng biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới từ 1/9/2016

Ngày 1/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan áp dụng từ 1/9/2016.

Theo biểu thuế mới, mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã hàng 4402.90.90 áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% phải đáp ứng 4 tiêu chí (hàm lượng tro ≤ 3%; hàm lượng  carbon  cố định  (C) là  carbon  nguyên  tố, không mùi, không khói khi tiếp lửa ≥ 70%; nhiệt lượng ≥ 7000Kcal/kg; hàm lượng lưu huỳnh ≤ 0,2%).

Nghị định cũng quy định mặt hàng đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ trang sức bằng vàng (thuộc nhóm hàng 71.13), đồ kỹ nghệ và các bộ phận rời của đồ kỹ nghệ bằng vàng (thuộc nhóm hàng 71.14) và các sản phẩm khác bằng vàng (thuộc nhóm hàng 71.15) được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện…

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Ngày 1/9/2016, Chính phủ ban hànhNghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Theo quy định, Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

Cơ cấu tổ chức của Bộ gồm: Vụ; Văn phòng; Thanh tra; Cục (nếu có); Tổng cục (nếu có); đơn vị sự nghiệp công lập.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện 10 Hiệp định

Ngày 1/9/2016, Chính phủ ban hành 10 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặt biệt của Việt Nam để thực hiện 10 Hiệp định.

Cụ thể, Chính phủ ban hành 10 Nghị định, gồm:

1- Nghị định số 124/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

2- Nghị định số 125/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019;

3- Nghị định số 126/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018;

4- Nghị định số 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand giai đoạn 2016 - 2018;

5- Nghị định số 128/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018;

6- Nghị định số 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018;

7- Nghị định 130/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018;

8- Nghị định số 131/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018;

9- Nghị định số 132/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018;

10- Nghị định số 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.

Các Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016.

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước

Ngày 9/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Bổ sung đối tượng áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong đó, Nghị định số 136/2016/NĐ-CP quy định ba đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thay vì hai đối tượng như quy định tại Nghị định số 221/2013/NĐ-CP. Ba đối tượng gồm:

1- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện;

2- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy;

3- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Quy định mới về mức thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Ngày 1/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ -TTg quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, Quyết định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm C Khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.  Đối tượng áp dụng là các chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; các cơ quan hải quan và các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Mức thuế suất thông thường quy định cho từng mặt hàng tại Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu được ban hành kèm theo Quyết định.

Hỗ trợ đầu tư bảo vệ, phát triển rừng

Ngày 14/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Quyết định quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ: trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán và khuyến lâm; trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, khoanh nuôi tái sinh rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng; phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống; đầu tư xây dựng các trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao…

Mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai tại Quyết định số 40/2016/QĐ-TTg ngày 22/9/2016.

Theo Quyết định, KKT cửa khẩu Lào Cai là khu vực có ranh giới địa lý xác định thuộc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, có không gian kinh tế riêng biệt. KKT cửa khẩu Lào Cai sau khi điều chỉnh có tổng diện tích là 15.929,8 ha.

Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 5/9/2016, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nhà nước đổi mới, sáng tạo; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất…

Xử lý nghiêm các hành vi xâm hại động vật hoang dã

Ngày 17/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg  một số giải pháp cấp bách phòng ngừa đấu tranh với hành vi xâm hại các loại động vật hoang dã trái pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện hiện rà soát, kiểm tra xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán ngà voi, sừng tê giác trái pháp luật…

Thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Ngày 6/9/2016, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1576/CĐ-TTg về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tư nhân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục nhanh nhất các mặt còn hạn chế, yếu kém trong 8 tháng qua; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất; năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu, kiên quyết không điều chỉnh mục tiêu.

Công điện khắc phục sự cố thủy điện Sông Bung 2

Trong tháng qua, Thủ tướng Chính phủ có công điện 1633/CĐ-TTg ngày 13/9/2016 và công điện 1634/CĐ-TTg ngày 14/9/2016  chỉ đạo khắc phục sự cố công trình thuỷ điện Sông Bung 2, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng bão số 4

Ngày 16/9/2016, Thủ tướng Chính phủ có công điện 1639/CĐ-TTg về việc khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4.

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Tại Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 02/09/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 5/9/2016.

Theo đó, đến năm 2020, phấn đấu 70% dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán tại hệ thống ngân hàng; ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trên 100.000 dân số trưởng thành; khoảng 35 - 40% số người trưởng thành ở nông thôn có tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng; khoảng 50 - 60% số doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động vay vốn của các tổ chức tín dụng;...

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam bao gồm: Quảng cáo; kiến trúc; phần mềm và các trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ; thiết kế; điện ảnh; xuất bản; thời trang; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; truyền hình và phát thanh; du lịch văn hóa trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, phát triển rõ rệt về chất và lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Đó là một trong những nội dung tại Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016.

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa

Ngày 26/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1845/QĐ-TTg  phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030.

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm phấn đấu đến năm 2020, Khu du lịch Sa Pa đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Trước năm 2030, Khu du lịch quốc gia Sa Pa trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia, quốc tế với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, có thương hiệu, và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế. Khu du lịch Sa Pa phấn đấu năm 2020 đón khoảng 2,0 triệu lượt khách; đến năm 2030 đón khoảng 5,2 triệu lượt khách.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.