Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201610/bo-truong-to-lam-du-chi-dao-hoi-nghi-ve-xay-dung-phong-trao-to-dan-pho-thon-xom-an-toan-705586/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201610/bo-truong-to-lam-du-chi-dao-hoi-nghi-ve-xay-dung-phong-trao-to-dan-pho-thon-xom-an-toan-705586/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ trưởng Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị về xây dựng phong trào 'Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 25/10/2016, 08:03 [GMT+7]

Bộ trưởng Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị về xây dựng phong trào 'Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn'

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thông tri số 23-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 36/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, nhân điển hình tiên tiến là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm và người có uy tín trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình…

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị nêu rõ, mô hình “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, nhân điển hình tiên tiến là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm và người có uy tín trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở được xây dựng phù hợp với thực tiễn. Theo đó, các hộ gia đình, các tổ chức cơ sở tôn giáo đã tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT cũng như trong các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, nhất là các mô hình “5+1” cấp xã của Công an, Mặt trận Tổ quốc, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ; “Khu dân cư văn hoá nông thôn mới” và “Gia đình văn hoá nông thôn mới” của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; “Nông dân phòng chống tội phạm”, “Hội nông dân tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tội phạm”...

 

 Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an tỉnh Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


Từ mô hình phong trào như trên, đã góp phần nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 43/118 xã; số xã đạt tiêu chí số 19 về “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn” lên 87/118 xã; có 2.200 Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, xóm, phố xếp loại khá, giỏi; có 90% hộ gia đình, 234 cơ quan, 875 doanh nghiệp; 425 nhà trường, 1.721 cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết tự giác thực hiện 3 an toàn, 4 tự quản. 
 

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh trao Bằng khen của Tỉnh uỷ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


Kết quả công tác phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” nói riêng, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nói chung trên địa bàn tỉnh đã tạo nền tảng cơ bản, vững chắc cho việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển bền vững. 

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua. Để tiếp tục đẩy mạnh và phát huy mô hình phong trào xây dựng “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, đồng chí Bộ trưởng đề nghị tỉnh Ninh Bình cần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” lồng ghép với Kế hoạch triển khai Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT” để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung, tiêu chí, biện pháp xây dựng mô hình trên phù hợp, toàn diện, hiệu quả và bền vững hơn; nâng dần số lượng tổ dân phố, thôn, xóm đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, hình thành các khu vực, các tuyến liên hoàn an toàn, tạo thế trận an ninh vững chắc, chủ động giải quyết các vụ việc ANTT ngay từ đầu và từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về ANTT. 

 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.


Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng cán bộ chuyên trách, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở một cách khoa học, hợp lí, bảo đảm làm tốt chức năng quản lý nhà nước, chức năng tham mưu và thực hiện các chủ trương, kế hoạch biện pháp xây dựng phong trào. 

Công an tỉnh Ninh Bình cần chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng, củng cố phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, khơi dậy sức mạnh tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh quốc gia và phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và đối ngoại của địa phương.

 

.

Nguồn: Bộ Công an