Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201410/ban-hanh-14-van-ban-qppl-trong-thang-92014-548099/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201410/ban-hanh-14-van-ban-qppl-trong-thang-92014-548099/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 9/2014 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 21/10/2014, 14:15 [GMT+7]

Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 9/2014

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9/2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 8 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
* Trong đó, Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu được ban hành nhằm khắc phục những tồn tại trong quy định pháp luật hiện hành để công tác quản lý, điều hành kinh doanh xăng dầu được chặt chẽ hơn, bảo đảm lộ trình ngày càng cạnh tranh, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của xã hội.
 
Nghị định quy định cụ thể về quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; sản xuất, pha chế xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu; tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; cửa hàng bán lẻ xăng dầu; kinh doanh dịch vụ xăng dầu; dự trữ xăng dầu; quản lý kinh doanh xăng dầu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
* Ngày 10/9/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định được ban hành nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải bằng xe ô tô.
 
Nghị định quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gồm: điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; thiết bị giám sát hành trình của xe; điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, bằng xe taxi, theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô; điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa. Nghị định cũng quy định về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
 
* Ngày 10/9/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghị định quy định cụ thể về công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý thông tin phát hiện lãng phí và biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí; thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định và sử dụng nguồn tiền thưởng từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
* Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
 
Nghị định quy định cụ thể về điều kiện được hưởng chính sách thu hút và các chính sách thu hút.
 
Nghị định cũng quy định về thẩm quyền quyết định và quy trình chấp thuận việc sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài, nguồn kinh phí thực hiện chính sách thu hút đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
 
* Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú". Nghị định quy định cụ thể về: nguyên tắc, thẩm quyền tổ chức xét tặng danh hiệu;  tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng danh hiệu cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.
 
* Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật quy định cụ thể về: nguyên tắc, thẩm quyền tổ chức xét tặng giải thưởng; điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng; quyền lợi và nghĩa vụ của tác giả có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.
 
* Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 4/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 được ban hành nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ và duy trì phương thức chăn nuôi nông hộ, nâng cao hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng, giảm thiểu tổn thương khi Việt Nam tham gia hội nhập với khu vực và thế giới.
 
Quyết định áp dụng đối với: Các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi lợn, trâu, bò, gia cầm, trừ các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp; người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc.
 
Quyết định quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ đối với hộ chăn nuôi, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc; kinh phí hỗ trợ và nguyên tắc áp dụng hỗ trợ.
 
* Ngày 15/9/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.
 
Quyết định gồm 3 chương, 23 điều, quy định một số nội dung về thoái vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính theo Đề án tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước không cần duy trì tỷ lệ nắm giữ theo phương án sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước; về bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
 
* Theo Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo, hàng hóa là linh kiện nhập khẩu cho dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày dự án bắt đầu sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế.
 
.

Nguồn: chinhphu.vn