Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201409/nghiem-thu-cap-bo-de-tai-khoa-hoc-bien-nien-su-kien-lich-su-dang-bo-cong-an-trung-uong-giai-doan-1945-2010-536236/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201409/nghiem-thu-cap-bo-de-tai-khoa-hoc-bien-nien-su-kien-lich-su-dang-bo-cong-an-trung-uong-giai-doan-1945-2010-536236/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghiệm thu cấp Bộ Đề tài khoa học Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương giai đoạn 1945-2010 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 23/09/2014, 08:10 [GMT+7]

Nghiệm thu cấp Bộ Đề tài khoa học Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương giai đoạn 1945-2010

“Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương giai đoạn 1945-2010 mang tính thời sự, có ý nghĩa khoa học sâu sắc, góp phần tổng kết lịch sử, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân” - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo biên soạn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khẳng định tại Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Đề tài khoa học Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) giai đoạn 1945-2010 tổ chức tại Hà Nội, chiều 22/9.
 
Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ CATW giai đoạn 1945-2010 bao gồm các sự kiện lịch sử tiêu biểu về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Đảng bộ CATW trong 65 năm (1945-2010) được sưu tầm, nghiên cứu, lựa chọn theo nghiệp vụ biên tập lịch sử: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn đối với các mặt công tác của Đảng bộ CATW qua các thời kỳ, thể hiện qua việc ban hành những nghị quyết, chỉ thị... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ CATW.
 
Chủ trương, phương hướng, biện pháp của Đảng ủy CATW trong giai đoạn 1945-2010 về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự trị an, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chủ trương, phương hướng, biện pháp của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ về xây dựng Đảng như: Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ hằng năm, từng nhiệm kỳ đại hội, từng giai đoạn cách mạng; công tác xây dựng Đảng về tổ chức; công tác lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng.
 
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc
 
Nội dung của đề tài thông qua 801 sự kiện lịch sử, khái quát sự hình thành, phát triển của Đảng bộ CATW từ năm 1945 đến 2010; nêu bật sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các mặt hoạt động của lực lượng CAND qua các thời kỳ cách mạng; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan Bộ, Đảng ủy CATW đối với các mặt công tác Công an thể hiện qua việc ban hành các chủ trương, phương hướng, biện pháp để lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an…
 
Tại buổi làm việc, các ủy viên phản biện, ủy viên Hội đồng đề tài cùng các đại biểu đã tập trung thống nhất, đánh giá khẳng định đề tài Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương giai đoạn 1945-2010 đã thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ, mục tiêu và yêu cầu đặt ra đối với thể loại đề tài. Đây là đề tài đầu tiên tập trung phản ánh về công tác Đảng của Đảng bộ CATW trong toàn lực lượng CAND. Đề tài không trùng lặp với các đề tài khác đã được nghiệm thu và các công trình đã được công bố...
 
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh trải qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành với những trang lịch sử hào hùng của lực lượng Công an luôn gắn liền với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong lực lượng CAND ngay từ ngày đầu thành lập. Việc nghiên cứu, biên soạn đề tài “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương giai đoạn 1945-2010" để hệ thống lại những sự kiện thể hiện quá trình ra đời, lãnh đạo, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng của Bộ Công an, Đảng Đoàn Bộ Công an, Đảng ủy Bộ Nội vụ và nay là Đảng ủy CATW; góp phần tổng kết lịch sử, tổng kết lý luận, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND trong giai đoạn hiện nay.
 
Ban biên soạn đề tài đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương tư tưởng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW trực tiếp là Ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn trong quá trình tổ chức biên soạn. Kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được mục tiêu yêu cầu của đề tài, góp phần phục vụ tổng kết lịch sử, nghiên cứu lý luận và phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ CATW…
 
.

Nguồn: cand.com.vn