Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201404/tong-ket-15-nam-cong-tac-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-475448/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201404/tong-ket-15-nam-cong-tac-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-475448/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tổng kết 15 năm công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 19/04/2014, 15:18 [GMT+7]

Tổng kết 15 năm công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị Hội Cựu chiến binh các cấp, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Sáng 18/4, tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (1999-2014) và triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
 
Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị, Hội Cựu chiến binh các cấp, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; thông tin kịp thời về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.
 
Đại tướng Trần Đại Quang trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đại tướng Trần Đại Quang trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc
Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, căn cứ đặc điểm địa bàn, đối tượng tuyên truyền các đơn vị, địa phương lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp có hiệu quả; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và tham mưu đề xuất biện pháp giải quyết ngay từ đầu và tại cơ sở các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và các vấn đề phức tạp khác về an ninh trật tự.
 
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các cấp Hội Cựu chiến binh trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hiện đang hoạt động có hiệu quả, nhất là các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự tại cơ sở; biểu dương, cổ vũ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc vững mạnh trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội khác.
.

Nguồn: Chinhphu