Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201404/dai-tuong-phung-quang-thanh-chu-tri-hoi-nghi-khoa-hoc-quan-su-475367/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201404/dai-tuong-phung-quang-thanh-chu-tri-hoi-nghi-khoa-hoc-quan-su-475367/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì hội nghị khoa học quân sự - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 19/04/2014, 09:50 [GMT+7]

Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì hội nghị khoa học quân sự

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học quân sự (KHQS) Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và cho ý kiến về việc nghiên cứu biên soạn Điều lệnh tác chiến Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.
 
Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thượng tướng Lê Hữu Đức. Đồng chí Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng: Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Trung tướng Bế Xuân Trường cùng các thành viên Hội đồng cũng dự phiên họp.
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì phiên họp Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng
Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì phiên họp Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng
Năm qua, Hội đồng KHQS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về định hướng nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu dự báo, phát triển khoa học và công nghệ (KH-CN); chỉ đạo, định hướng các Hội đồng khoa học chuyên ngành hoạt động hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 92/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nghiên cứu biên soạn hệ thống Điều lệnh tác chiến QĐND Việt Nam, bảo đảm tiến độ, chất lượng tốt. Chủ tịch Hội đồng KHQS giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chỉ đạo, quản lý và đôn đốc việc triển khai nghiên cứu Học thuyết quân sự, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự; các đề án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án KH-CN, tổ chức thử nghiệm, áp dụng thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đã tạo được nhiều sản phẩm phục vụ huấn luyện, diễn tập, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, sản xuất quốc phòng, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.
 
Các thành viên Hội đồng KHQS phát biểu
Các thành viên Hội đồng KHQS phát biểu
Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng, biểu dương Cơ quan thường trực Hội đồng KHQS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý khoa học, gắn kết các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đưa nhiều sản phẩm khoa học áp dụng vào thực tiễn huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, sản xuất quốc phòng và phục vụ các nhiệm vụ của Quân đội. Bộ trưởng yêu cầu từng thành viên Hội đồng KHQS, các Hội đồng chuyên ngành chủ động, sâu sát thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, định hướng, chỉ đạo ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Hội đồng KHQS Bộ Quốc phòng định hướng, chỉ đạo các Hội đồng chuyên ngành làm tốt việc nghiên cứu xây dựng Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự; dự báo tình hình chính xác, kịp thời; hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, lực lượng vũ trang; nghiên cứu tổ chức quân đội bảo đảm phù hợp, sát thực tế. Công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự phải chú trọng vào xây dựng, phát huy tiềm lực chính trị, tinh thần, làm cho toàn quân tạo thành khối đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, quân với dân một ý chí. Hội đồng tập trung chỉ đạo nghiên cứu các hình thức tác chiến mới, sát thực tế, phù hợp điều kiện nước ta. Các chương trình nghiên cứu, ứng dụng KH-CN trọng điểm phải tạo ra sản phẩm có tính đột phá, nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tiễn trong bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, khai thác, làm chủ VKTBKT hiện đại, mới đưa vào trang bị.
 
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần phải phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, chống trùng lắp, chồng chéo; tổ chức liên danh, liên kết, khai thác mọi nguồn lực, ứng dụng tiến bộ KH-CN vào nghiên cứu; gắn nghiên cứu với sản xuất, bảo đảm kỹ thuật và bảo đảm đời sống bộ đội; thực hiện tốt “đi tắt, đón đầu” trong nghiên cứu linh hoạt, không máy móc, bảo đảm tính thiết thực. Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ đạo việc nghiên cứu Điều lệnh tác chiến QĐND Việt Nam phải phù hợp với đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện và điều kiện của Quân đội ta. Điều lệnh phải bảo đảm mục tiêu làm cho Quân đội không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, hoàn thành tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động, sản xuất.
.

Nguồn: QĐND