Thứ Tư, 24/04/2024, 14:44 [GMT+7]

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân trong Công an nhân dân năm 2024

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng ngày 24/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân trong Công an nhân dân (CAND) năm 2024. Đồng chí Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ. Lễ phát động được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Năm 2023, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an đơn vị, địa phương và tổ chức Công đoàn triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù công tác của lực lượng CAND gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đã cụ thể hóa chủ đề Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và chủ đề của Tháng Công nhân “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, góp phần đưa Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trở thành ngày hội lớn, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống công nhân và người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương, các cấp tổ chức công đoàn trong CAND đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân trong CAND năm 2024.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức công đoàn, CBCS, công nhân lao động trong CAND tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề “Kết nối công nhân xây dựng tổ chức” và “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích cho công nhân lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động trong CAND; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CBCS, công nhân lao động; phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong CBCS, công nhân lao động; tích cực thi đua lao động, công tác, phát huy sáng kiến, sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; gắn bó, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong CAND ngày càng vững mạnh và phát triển, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

.

Phan Tuyết