Thứ Năm, 06/07/2023, 16:50 [GMT+7]

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 06/7/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 23).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến hội trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tới các huyện.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Năm 2003, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 22 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT; năm 2012, ban hành Chỉ thị 18 và năm 2023 ban hành Chỉ thị số 23 để lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Qua tổng kết đánh giá, trong 10 năm qua, các cấp, các ngành đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 18. Trong đó, đã dành nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, góp phần tạo chuyển biến tích cực về tình hình TTATGT qua từng năm. Đặc biệt, trong thời gian gần đây có nhiều cách làm mới, quyết liệt hơn (như kiểm soát nồng độ cồn, quá khổ, quá tải…). Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông có chuyển biến rõ nét, số người chết, bị thương và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra giảm mạnh (năm 2022 giảm khoảng 3.000 người chết so với năm 2012. Riêng 06 tháng đầu năm 2023, giảm 548 người chết vì tai nạn giao thông). 

Tuy nhiên, tình hình TTATGT vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra vẫn rất nghiêm trọng… Có thể nói, việc ban hành Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới là rất kịp thời và phù hợp với thực tiễn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và Quán triệt Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị
Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu rõ: Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18, các cấp, các ngành đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động với rất nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huy động hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT. 

Công tác quản lý Nhà nước về TTATGT có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn cử như: Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông và quản lý người điều khiển phương tiện, công tác đăng kiểm phương tiện có nhiều đổi mới, thuận lợi hơn đối với tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, đã xử lý hơn 40 triệu trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 27.000 tỷ đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tình hình TTATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm dần qua từng năm; ùn tắc giao thông được hạn chế; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông có bước phát triển mạnh mẽ; chất lượng vận tải ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TTATGT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Tại Hội nghị, quán triệt Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 04 mục tiêu, yêu cầu và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu tại Chỉ thị số 23. Trong đó, mục tiêu là kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

Chỉ thị xác định 04 yêu cầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, đó là: (1) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm TTATGT; (2) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác bảo đảm TTATGT; (3) Hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, nâng cao đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý Nhà nước về TTATGT; (4) Huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong bảo đảm TTATGT.     

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Để đạt được những mục tiêu và yêu cầu nêu trên, Chỉ thị số 23-CT/TW xác định rõ 06 nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Nhóm thứ 01: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT; Nhóm thứ 02: Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về giao thông; Nhóm thứ 03: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm TTATGT; Nhóm thứ 04: Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông; Nhóm thứ 05: Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm TTATGT; Nhóm thứ 06: Khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn trọng điểm là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, đánh giá làm rõ những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 18. Đồng thời, phân tích làm rõ những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm TTATGT; từ đó kiến nghị các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Trên cơ sở những yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới, cần có nhiều giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn, quyết liệt hơn; phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, người dân, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần của Chỉ thị số 23.

Những giải pháp trong Chỉ thị số 23 phải được thực hiện đồng bộ, nhất quán, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật, phải quy định rõ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước. Đồng thời, tăng cường nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, học tập nhiều kinh nghiệm hay của các nước để nghiên cứu, áp dụng vào tình hình thực tế của đất nước. Các địa phương phải thực hiện nghiêm việc di dời trụ sở, trường học, bệnh viện, khu sản xuất lớn ra ngoài khu vực trung tâm; phát triển các phương tiện giao thông vận tải công cộng, nâng cao năng lực điều hành giao thông… Qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác bảo đảm TTATAGT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho Nhân dân.

.

Hồng Hạnh - Phan Tuyết

.