Thứ Ba, 20/06/2023, 17:01 [GMT+7]

Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, sáng 20/6/2023, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (BVANTT) ở cơ sở.
  Theo đó, dự án Luật Lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở gắn với kiện toàn lực lượng, tinh gọn đầu mối, giảm chi ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở; điều chỉnh thay đổi về vị trí, chức năng của lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở sau khi được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất.
   
  Luật xác định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở với tính chất là lực lượng quần chúng tự nguyện, tự quản dưới sự quản lý của chính quyền, tham gia hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ BVANTT ở địa bàn cơ sở; kịp thời tạo cơ sở pháp lý để quy định cụ thể nhiệm vụ, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ được tiếp tục sử dụng tham gia BVANTT ở địa bàn cơ sở, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với lực lượng đã được tuyển dụng, huấn luyện và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
   
  Bộ trưởng Tô Lâm trình bày Tờ trình dự án Luật Lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở.
  Bộ trưởng Tô Lâm trình bày Tờ trình dự án Luật Lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở.
   
  Trong dự thảo Luật đã sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT tại địa bàn cơ sở; xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực pháp lý cao quy định về nhiệm vụ, hoạt động, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động của các lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở.  
   
  Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, dự thảo luật gồm 5 chương, 31 điều quy định về: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở.
   
  Quy định lực lượng tham gia BVANTT là lực lượng quần chúng tự nguyện, được tuyển chọn tham gia vào tổ BVANTT; làm nòng cốt trong xây dựng mô hình tự quản về BVANTT trên địa bàn xã, phường, thị trấn và hỗ trợ lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn cấp xã.

  Người được tuyển chọn vào lực lượng BVANTT ở cơ sở phải đảm bảo lý lịch, trình độ văn hóa, sức khỏe phù hợp với điều kiện thực tiễn, yêu cầu bảo đảm ANTT của từng vùng miền.
   
  Dự thảo Luật quy định lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực và thể hiện rõ tính chất là lực lượng tham gia hỗ trợ, không trùng lặp với nhiệm vụ của Công an cấp xã và chính quyền cơ sở.
   

  Theo dự thảo Luật, sẽ kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở và được bố trí theo mô hình tổ BVANTT ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương. 
   

  Các đại biểu tại phiên họp.
  Các đại biểu tại phiên họp.


  Các lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; được bố trí địa điểm, nơi làm việc, bồi dưỡng, huấn luyện, trang bị công cụ hỗ trợ, trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận; giải quyết trường hợp khi thực hiện nhiệm vụ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .