Thứ Năm, 25/05/2023, 16:52 [GMT+7]

Thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 25/5/2023, Công an Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an tại Kế hoạch số 571 về công tác thanh tra năm 2023 của lực lượng Công an nhân dân, ngày 14/12/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 323 về công tác thanh tra năm 2023 của lực lượng Công an Nghệ An, trong đó có nội dung thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đối với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. Căn cứ Hướng dẫn số 09 của Thanh tra Bộ Công an, ngày 10/5/2023, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 920 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đại diện Đoàn thanh tra phát biểu
Đại diện Đoàn thanh tra phát biểu

Đoàn thanh tra do đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn. Công tác thanh tra tập trung 02 nội dung, đó là công tác tiếp nhận, triển khai và chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Mục đích của việc thanh tra là nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó chỉ ra những việc đã làm được, có hiệu quả để phát huy; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề xuất chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Phát biểu kết luận, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh tra và thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trong kế hoạch đã được phê duyệt. Qua đợt thanh tra chỉ ra những tồn tại, yếu kém tìm ra nguyên nhân, kịp thời khắc phục triệt để những tồn tại và đôn đốc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý nói chung và đối tượng thanh tra nói riêng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp phải chuẩn bị tốt, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu, tạo điều kiện cho đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                        

.

Phan Tuyết - Minh Khôi

.