Thứ Năm, 16/06/2022, 09:09 [GMT+7]

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng danh hiệu thi đua

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đối với 01 cá nhân như sau:

    Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Thượng tá Trương Hồng Quý, Trưởng phòng, Phòng An ninh nội địa.

    Mọi ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị xét tặng danh hiệu đối với 01 cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: cttdt@mps.gov.vn trong thời gian 05 ngày kể từ ngày đăng.

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .