Thứ Ba, 09/11/2021, 15:06 [GMT+7]

Bộ Công an tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9/11, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. 
 
Cùng dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
 
Về phía khách mời có đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đặng Hoàng Anh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…
 
Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Bộ Công an kết nối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công tỉnh chủ trì buổi lễ.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc buổi lễ
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc buổi lễ
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công tỉnh chủ trì buổi lễ
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công tỉnh chủ trì buổi lễ
Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Công an đã tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hoá nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” và phát động triển khai thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027”.
 
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Quốc hội chọn ngày 9/11 là Ngày Pháp luật của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội…
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ
Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự; chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự, tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh để lực lượng CAND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
 
Đồng chí Bộ trưởng cho biết, Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, có nề nếp với những hoạt động cụ thể, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn, bảo vệ pháp luật của mọi công dân nói chung, của cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng.
 
Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ, quản lý về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm, phát hiện văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn để kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác Công an.
 
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức mới. Những nguy cơ, mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục có những tác động mạnh mẽ, toàn diện đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, từ đó ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ.
Nhằm tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.
 
Đề cao kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tập trung nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua các dự án: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
 
Chủ động nghiên cứu, đề xuất nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đề xuất đàm phán, ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế song phương, đa phương về phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù.
 
Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. Nghiên cứu, chỉnh lý hệ thống giáo trình pháp luật; tăng thời lượng giảng dạy pháp luật tại các học viện, trường CAND. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông CAND trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự.
 
Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật về an ninh trật tự. Tích cực triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, thực hiện hiệu quả các luật, pháp lệnh, văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến an ninh trật tự. Xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, tư pháp. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong CAND, đổi mới các khâu, quy trình công tác; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế CAND vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về pháp luật; có năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo để kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về an ninh trật tự. Có biện pháp khuyến khích, thu hút cán bộ có kinh nghiệm thực tế, khả năng nghiên cứu, nắm vững pháp luật về công tác tại các bộ phận, đơn vị làm công tác pháp chế trong CAND…
 
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) đã trình bày báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hoá nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” và công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án.
 
Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã phát động triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027”.
.

Trọng Đại

.