Thứ Tư, 16/10/2019, 08:15 [GMT+7]
Công đoàn Giáo dục Nghệ An

Ký kết 'phòng giúp phòng, trường giúp trường'

(Congannghean.vn)-Hưởng ứng cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, vừa qua, Công đoàn Giáo dục Nghệ An phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Lễ ký kết phát động phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường” giai đoạn 2019 - 2022.
Các đơn vị tham gia ký kết “Phòng giúp phòng, trường giúp trường” giai đoạn 2019 - 2022
Các đơn vị tham gia ký kết “Phòng giúp phòng, trường giúp trường” giai đoạn 2019 - 2022
Tuy Nghệ An là tỉnh đứng trong tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn, song chất lượng đại trà của giáo dục tỉnh nhà vẫn chưa cao. Chất lượng giáo dục giữa các vùng miền (miền núi và miền xuôi) còn có chênh lệch lớn, đặc biệt đối với 5 huyện vùng núi cao. Vì vậy, các trường của 5 huyện vùng núi cao đang rất cần sự quan tâm của toàn xã hội, nhất là sự sẻ chia, hỗ trợ từ các tập thể, cá nhân trong ngành Giáo dục.
 
Phát động phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường” là một nỗ lực của ngành Giáo dục tỉnh để kéo gần khoảng cách và nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Mục đích phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tạo sự đồng thuận, chia sẻ, giúp đỡ nhau giữa các đơn vị giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, người lao động với sự nghiệp giáo dục của toàn tỉnh nói chung và của vùng sâu, vùng xa nói riêng.
 
Tại lễ ký kết, Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục đã thống nhất thực hiện kết nghĩa, giúp đỡ giữa các Phòng GD&ĐT, giữa các đơn vị trực thuộc với các nội dung như: Giúp đỡ công tác quản lý giáo dục, công tác dạy học và các vấn đề liên quan đến các nhiệm vụ giáo dục của đơn vị. Trong đó tập trung vào trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện công tác phổ cập giáo dục; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Giúp đỡ về đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học; tham gia vào các hoạt động xây dựng cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp và xây dựng môi trường văn hóa học đường...
 
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, trường giúp trường, phòng giúp phòng không có nghĩa chỉ là giúp đỡ về vật chất bởi đơn vị nào cũng có những khó khăn, đặc thù riêng. Mà ở đây là sự giúp đỡ về động lực, truyền cảm hứng, kinh nghiệm phát triển giáo dục cho nhau. Triết lý giáo dục đối với miền xuôi là đổi mới, còn đối với miền núi là hiệu quả.  
.

THU THỦY (tổng hợp)

.