Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201903/vien-nghien-cuu-con-nguoi-truong-chinh-tri-nghe-an-toa-dam-khoa-hoc-842226/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201903/vien-nghien-cuu-con-nguoi-truong-chinh-tri-nghe-an-toa-dam-khoa-hoc-842226/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Viện Nghiên cứu con người - Trường Chính trị Nghệ An: Tọa đàm khoa học - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 05/03/2019, 14:24 [GMT+7]

Viện Nghiên cứu con người - Trường Chính trị Nghệ An: Tọa đàm khoa học

(Congannghean.vn)-Sáng 5/3, Viện Nghiên cứu con người Đề tài KX.02.18/16-20 phối hợp với Trường Chính trị Nghệ An tổ chức buổi Tọa đàm khoa học Nghiên cứu Tổng kết Lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề con người, quyền con người và đề xuất, bổ sung phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới. 

Tại buổi tọa đàm
Tại buổi tọa đàm
Ông Nguyễn Mỹ Tặng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc buổi tọa đàm
Ông Nguyễn Mỹ Tặng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc buổi tọa đàm

Liên quan đến vấn đề con người, trải qua thời gian, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống nên có nhiều thay đổi mới; trong đó có tiêu chuẩn, tiêu chí về phát triển con người mới. Cùng với đó, quyền con người cũng được chú trọng hơn. Những vấn đề trên đòi hỏi các nhà quản lý, khoa học có những nghiên cứu bổ sung để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

PGS.TSKH Lương Đình Hải, Phó Chủ nhiệm đề tài KX.02.18/16-20, Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội phát biểu tại buổi tọa đàm
PGS.TSKH Lương Đình Hải, Phó Chủ nhiệm đề tài KX.02.18/16-20, Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội phát biểu tại buổi tọa đàm

Xuất phát từ thực tế trên, buổi tọa đàm khoa học được tổ chức tập trung vào 5 nội dung chính. Thứ nhất là: Bối cảnh ra đời và nội dung các quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về con người, phát triển con người và quyền con người; giá trị khoa học, cách mạng của các quan điểm của các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin về con người, phát triển con người và quyền con người; bối cảnh, điều kiện mới trong nước và quốc tế và những yêu cầu đặt ra đối với việc bổ sung, phát triển lý luận về con người, phát triển con người và quyền con người vào thực tiễn Việt Nam; cơ sở khoa học và thực tiễn các luận điểm, quan điểm về con người, phát triển con người và quyền con người trong Chủ nghĩa Mác – Lênin đã bị thực tiễn vượt qua; phân tích, luận giải, tổng kết các quan điểm mới về con người, phát triển con người và quyền con người, đề xuất bổ sung, phát triển lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin về con người, quyền con người vào thực tiễn Việt Nam.

 

Các ý kiến trao đổi trong buổi tọa đàm
Các ý kiến trao đổi trong buổi tọa đàm

 

.
Thùy Dương