Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201812/dut-khoat-khong-dua-vao-quy-hoach-nhung-nguoi-co-bieu-hien-suy-thoai-830915/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201812/dut-khoat-khong-dua-vao-quy-hoach-nhung-nguoi-co-bieu-hien-suy-thoai-830915/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 25/12/2018, 08:46 [GMT+7]

Dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Sáng (25/12), Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về Quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đây là sự kiện quan trọng của Đảng để tìm ra người đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.
 
Trước đó, phát biểu kết luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác xây dựng quy hoạch cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có vai trò hết sức quan trọng, được Đảng, Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo từ rất sớm và đã tiến hành từ lâu, được đề cập ở nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.
Mục tiêu cốt lõi của Quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là tìm được cán bộ cấp chiến lược cho những vị trí lãnh đạo chủ chốt, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược một cách bài bản, chặt chẽ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định, bảo đảm cả về số lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng.
 
Lần này, điểm khác trước là không quy hoạch cho nhiều khóa, mà chỉ tập trung cho khóa tới 2021-2026. Yêu cầu đặt ra là phải thận trọng, chặt chẽ, tập trung, dân chủ, công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, giữ gìn kỷ luật thông tin, bước đi phải chặt chẽ, bởi đây là công việc phức tạp, hệ trọng.
 
Trước yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu về trình độ, hiểu biết, phải tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trình độ lý luận cơ bản, bởi đây là những người sẽ hoạch định đường lối chủ trương, lộ trình bước đi sắp tới của đất nước ta, nên phải nắm chắc tình hình trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, cần chú ý đào tạo, bồi dưỡng nhiều hơn những cán bộ có trình độ, hiểu biết về xây dựng Đảng, luật pháp, các trí thức tiêu biểu, các nhà văn hóa, nhà khoa học có uy tín… Đối với ủy viên dự khuyết, không chỉ chú ý về độ tuổi trẻ, mà trình độ, tiêu chuẩn mới là chính. Đương nhiên, cơ cấu cán bộ phải được tính toán hợp lý.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng, tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch” là sau này rất khó.
 
Về cách làm, bước đi, đó là phải làm từng bước, từng nấc chắc chắn, chặt chẽ, bước trước chuẩn bị cho bước sau, cẩn trọng, chuẩn xác cả về nội dung, nội hàm, thời điểm tiến hành. Quy hoạch phải được thường xuyên rà soát, khi phát hiện có vấn đề là loại ra ngay, đồng thời bổ sung kịp thời khi cần thiết…
 
Việc xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Do vậy, muốn có cán bộ cấp chiến lược thì không thể không có một cơ chế giám sát quyết liệt được xây dựng mạch lạc và tỉ mỉ. Cơ chế dân chủ cơ sở, cơ chế lắng nghe dư luận, cơ chế kiểm tra thường xuyên… là những phương tiện hữu hiệu để đào tạo và bảo vệ cán bộ cấp chiến lược được toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
 
Cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về vấn đề này trước thềm Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho báo chí biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ như Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khoá XII.
 
So với các nhiệm kỳ trước, công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự khoá XIII có những điểm khác biệt. Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 11, trong đó có một số nội dung đổi mới căn bản hoạt động này. Trước hết, Bộ Chính trị khoá XII xác định, cần tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm “làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó”. Trước mắt, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương trình Hội nghị Trung ương  9, sau đó tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.
 
Hai là, đổi mới theo quy trình, cách làm trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự (cụ thể hoá các tiêu chuẩn và điều kiện với các chức danh quy hoạch, quy trình giới thiệu cụ thể) tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo 4 bước. Quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thì theo đúng 5 bước.
 
Ba là, cụ thể hoá về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh quy hoạch theo Quy định 90 của Bộ Chính trị khoá XII. Đồng thời bổ sung quy định về cơ cấu, số lượng, đối tượng, quy trình, cách làm theo hướng thống nhất, đồng bộ, tổng thể, liên thông.
 
Trong việc xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình cán bộ. Năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Nhân sự được quy hoạch cũng cần có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
 
Đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch. Giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.
 
Cơ chế tiếp theo, đồng chí Nguyễn Thanh Bình lưu ý là cần có cơ chế kiểm soát, không để lọt những người có một trong những hạn chế, khuyết điểm sau vào quy hoạch cấp chiến lược: Những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; cơ hội chính trị; xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết, đến thời điểm này, các cấp uỷ trực thuộc Trung ương và nhiều địa phương cũng đã cơ bản hoàn thành việc giới thiệu nhân sự khoá tới để trình Trung ương xem xét tại Hội nghị lần thứ 9. Về cơ bản, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Kế hoạch 11 của Bộ Chính trị, qua đó đã tạo được không khí phấn khởi, trách nhiệm, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị.
 
“Nhìn chung, kết quả giới thiệu nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết” – Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương khái quát./.
.

Nguồn: Dangcongsan.vn

.