Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201607/hoi-nghi-so-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-trong-linh-vuc-noi-chinh-va-phong-chong-tham-nhung-687883/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201607/hoi-nghi-so-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-trong-linh-vuc-noi-chinh-va-phong-chong-tham-nhung-687883/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 12/07/2016, 08:21 [GMT+7]

Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng

Ngày 11/7/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN) giữa Ban Nội chính Trung ương (TW), Đảng uỷ Công an TW, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao.

Các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTN; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN; Phan Đình Trạc, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTN; Lê Minh Trí, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTN nhũng đã chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo dự thảo kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và dự thảo Kế hoạch giao ban cấp vụ, cục chức năng hàng tháng.

Theo đó, các cơ quan phối hợp đã chủ động hơn trong việc phối hợp nghiên cứu, đề xuất, tham mưu về cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính và PCTN; phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và PCTN.

Các ngành Công an, Kiểm sát, Toà án các cấp đã tập trung thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực của ngành và các kết luận mà Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo. Lãnh đạo các ngành đã chỉ đạo các ngành thực hiện nhiều biện pháp nhằm làm tốt công tác đấu tranh PCTN nói chung, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, tồn đọng kéo dài, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Nội chính TW- Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cũng đã từng bước thực hiện có hiệu quả vai trò điều phối giúp các cơ quan phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nói chung; chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu Ban Chỉ đạo trong chỉ đạo đường lối xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp phù hợp với tỉnh hình, bảo đảm được các yếu tố chính trị, pháp lý, đủ sức răn đe, giáo dục, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình xử lý các vụ án, vụ viêc kinh tế tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, qua theo dõi, chỉ đạo và báo cáo của các cơ quan chức năng thuộc Ban Nội chính TW, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, có thể khẳng định, trong những năm qua, nhất là năm 2015, công tác phối hợp thực hiện các Quy chế trong PCTN và công tác nội chính đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm thực hiện các Quy chế phối hợp năm 2016 và thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 6 nhiệm vụ gồm: Yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung vai trò, trách nhiệm và cơ chế hoạt động phối hợp đơn vị đầu mối ở các cơ quan TW trong việc thực hiện các Quy chế phối hợp; tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về lĩnh vực nội chính và PCTN; sớm hoàn thiện văn bản chỉ đạo “công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính TW theo dõi, đôn đốc giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử TW và địa phương; có dự thảo cụ thể về kế hoạch giao ban định kỳ hàng tháng cấp vụ, cục giữa các cơ quan, đơn vị chức năng của Ban Nội chính TW, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao…

Đồng chí Phan Đình Trạc trao Kỷ niệm chương
Đồng chí Phan Đình Trạc trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nội chính" cho lãnh đạo Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và các đồng chí lãnh đạo trong lĩnh vực nội chính và PCTN.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính TW cho biết, ngoài những kết quả đạt được, hiện việc thực hiện các quy chế phối hợp vẫn còn nhiều tồn tại cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, khắc phục.

Thời gian tới, các cơ quan cần phối hợp triển khai có hiệu quả 7 Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; phối hợp rà soát, chỉ đạo thực hiện nội dung các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay có liên quan đến các cơ quan phối hợp; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp có hiệu quả hơn trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng; phối hợp sơ kết, tổng kết đối với một số vụ án tham nhũng lớn; khắc phục những vướng mắc trong quan hệ phối hợp giữa cấp chuyên viên, cấp vụ, cục…/.

.

Nguồn: Bộ Công an

.