Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201604/ky-niem-40-nam-ngay-tong-tuyen-cu-quoc-hoi-dau-tien-nuoc-viet-nam-thong-nhat-2541976-2542016-moc-son-nen-tang-che-do-bau-cu-thuc-su-tu-do-dan-chu-674127/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201604/ky-niem-40-nam-ngay-tong-tuyen-cu-quoc-hoi-dau-tien-nuoc-viet-nam-thong-nhat-2541976-2542016-moc-son-nen-tang-che-do-bau-cu-thuc-su-tu-do-dan-chu-674127/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mốc son, nền tảng chế độ bầu cử thực sự tự do, dân chủ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 25/04/2016, 16:52 [GMT+7]
Kỷ niệm 40 năm Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976 - 25/4/2016)

Mốc son, nền tảng chế độ bầu cử thực sự tự do, dân chủ

(Congannghean.vn)-Cách đây 40 năm, vào ngày 25/4/1976, trên 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức tham gia “ngày hội non sông”, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình là bầu ra những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Sự kiện này đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

 Cử tri cả nước tham gia bầu cử chung vào ngày 25/4/1976
Cử tri cả nước tham gia bầu cử chung vào ngày 25/4/1976

Sau chiến thắng lịch sử 30/4/1975, đất nước ta thống nhất về mặt lãnh thổ, song ở mỗi miền Nam, Bắc lại có một hình thức tổ chức Nhà nước khác nhau. Ở miền Bắc, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; chính quyền các cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính. 

Ở miền Nam có Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Ủy ban nhân dân cách mạng ở địa phương.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nguyện vọng của nhân dân hai miền Nam, Bắc là cơ quan lập pháp, hành pháp và cả hệ thống chính trị sớm được thống nhất. Xuất phát từ đòi hỏi của nhân dân và phù hợp với lịch sử dân tộc, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp trong tháng 9/1975 đã đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước.

Thi hành Nghị quyết của Hội nghị này, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 228 CT/TW, ngày 3/1/1976 về việc lãnh đạo cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước vào ngày 25/4/1976.

Để thực hiện việc thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, phải tổ chức Hội nghị Hiệp thương chính trị giữa đại biểu hai miền Nam - Bắc nhằm thống nhất về nội dung của sự nghiệp hoàn thành thống nhất nước nhà; về tầm quan trọng và tính cấp bách cũng như về bước đi và biện pháp của việc thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

Ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung lần thứ 2 diễn ra trên phạm vi cả nước và đã thành công rực rỡ, với hơn 23 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu. Quốc hội khóa VI (1976 - 1981) là Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất với tổng số 492 đại biểu. Để thể hiện tính liên tục của Nhà nước qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Quốc hội đã quy định Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất là Quốc hội khóa VI.

Quốc hội quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc huy mang dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Quốc ca là bài Tiến quân ca; chính thức đổi tên TP Sài Gòn - Gia Định là TP Hồ Chí Minh; quy định thủ đô của nước Việt Nam thống nhất là Hà Nội.

Quốc hội cũng đã ra nghị quyết về việc thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 5 năm, Quốc hội đã họp 7 kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 7 (tháng 12/1980), Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hiến pháp 1980. Đây là bản Hiến pháp thứ ba được Quốc hội thông qua để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI là thắng lợi của đường lối đấu tranh cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam; cũng là kết quả của quá trình đấu tranh 45 năm đầy hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của nhân dân Việt Nam, vì độc lập, tự do và thống nhất dân tộc, vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 40 năm Ngày Tổng tuyển cử thống nhất đất nước (25/4/1976 - 25/4/2016) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại một trong những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc. Đó là ngày hội hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp thống nhất non sông, biểu dương lực lượng vĩ đại của nhân dân ta và ý chí thống nhất đất nước trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đoàn kết phấn đấu dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

.

Xuân Thống (Tổng hợp & biên soạn)

.