Thứ Năm, 16/07/2015, 15:24 [GMT+7]

Hội nghị BCH Đảng bộ Công an Nghệ An lần thứ 19, khóa XII

(Congannghean.vn)-Sáng 15/7/2015, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an Nghệ An lần thứ 19 khóa XII được tổ chức, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và góp ý vào các báo cáo, tài liệu, công văn đề xuất liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh gồm: Báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung, đề xuất nhân sự bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu của Đại hội; dự thảo Chương trình đại hội; Báo cáo đề xuất về nhân sự bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 19
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 19

 Đồng thời góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Ban thường vụ Đảng ủy từ Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 18 đến nay.

Kết luận tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành tập trung nghiên cứu xây dựng chủ đề, tiêu đề của Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan hoàn chỉnh các văn bản, văn kiện, các báo cáo, tài liệu liên quan để tổ chức thành công Đại hội dự kiến tổ chức vào 2 ngày 25-26/7 sắp tới.
 
Đồng chí Giám đốc cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2015, trong đó chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay tại Đảng bộ Công an tỉnh; tích cực tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương công tác lớn về ANTT; làm tốt công tác nắm, xử lý tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về ANTT; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với cải cách hành chính; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
.

Minh Khôi

.