Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201504/khoi-noi-chinh-va-luc-luong-vu-trang-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2015-598503/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201504/khoi-noi-chinh-va-luc-luong-vu-trang-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2015-598503/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khối nội chính và lực lượng vũ trang ký kết giao ước thi đua năm 2015 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 03/04/2015, 11:05 [GMT+7]

Khối nội chính và lực lượng vũ trang ký kết giao ước thi đua năm 2015

(Congannghean.vn)-Ngày 2/4/2015, tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An 09 đơn vị thuộc khối thi đua nội chính và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2015.
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh ký giao ước thi đua
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh ký giao ước thi đua
Với 6 nội dung giao ước thi đua trọng tâm: Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp trên của từng ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác; tổ chức quán triệt kịp thời, sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nghị quyết Đại hội các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dụng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị sô 34 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”…
 
Thông qua giao ước thi đua nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giữa các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính – lực lượng vũ trang, đồng thời động viên cán bộ, công chức, chiến sỹ hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra.
 
Sau phần thảo luận đóng góp ý kiến của các đại biểu tham gia hội nghị, các đơn vị trong khối Nội chính – lực lượng vũ trang đã tiến hành ký kết giao ước thi đua.
.

Mạnh Cường

.