Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201410/dang-bo-canh-sat-pcampcc-nghe-an-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-36-cttw-550401/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201410/dang-bo-canh-sat-pcampcc-nghe-an-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-36-cttw-550401/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 27/10/2014, 08:25 [GMT+7]
Đảng bộ Cảnh sát PC&CC Nghệ An

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW

(Congannghean.vn)-Đảng bộ Cảnh sát PC&CC Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Đại tá Đào Hồng Lập, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 36-CT/TW
Hội nghị triển khai Chỉ thị 36-CT/TW
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tư số 01-TT/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương, Thông tri số 11/TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát PC&CC tỉnh về đại hội Đảng các cấp trong đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Thông qua Hội nghị nhằm tuyên truyền một cách sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và đơn vị, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng ở các chi bộ trực thuộc đến đại hội Đảng bộ Cảnh sát PC&CC tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo đúng yêu cầu về quy trình và chất lượng. 
.

Huyền Thương

.