Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201402/quy-dinh-nhiem-vu-cua-ban-chi-dao-phong-chong-khung-bo-cac-cap-448925/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201402/quy-dinh-nhiem-vu-cua-ban-chi-dao-phong-chong-khung-bo-cac-cap-448925/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quy định nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 09/02/2014, 09:35 [GMT+7]

Quy định nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2014/NĐ-CP quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.
 
Theo Nghị định, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia là cơ quan tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố trong phạm vi cả nước. Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia và có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách gọi là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia.
 
Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Công an làm Phó ban Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác an ninh (Thành viên thường trực); Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
 
Thành phần Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ, ngành do một đồng chí cấp Thứ trưởng là Trưởng ban, các thành viên khác do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng ban…Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2014.
.

CAND