Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201401/trien-khai-thi-hanh-hien-phap-nam-2013-trong-cong-an-nhan-dan-443794/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201401/trien-khai-thi-hanh-hien-phap-nam-2013-trong-cong-an-nhan-dan-443794/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong Công an nhân dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 21/01/2014, 09:10 [GMT+7]

Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong Công an nhân dân

Ngày 20/01/2014, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong Công an nhân dân (CAND). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, các trường trong CAND; Công an 63 tỉnh, thành; Sở Cảnh sát phòng, cháy và chữa cháy cả nước…

 Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Hiến pháp mới được thông qua là sự kiện chính trị pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của Nhà nước ta. Việc triển khai và quán triệt thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ chính trị trọng yếu của lực lượng CAND năm 2014 và các năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết việc tham gia xây dựng Hiến pháp; công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Chính phủ, của Bộ Công an về việc triển khai thi hành Hiến pháp. Qua đó, lực lượng CAND đã có những đóng góp quan trọng, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 trong CAND, tổ chức các hội thảo khoa học, nghiên cứu xây dựng những luận cứ khoa học để tham mưu với Đảng, Nhà nước trong xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 cũng như trong xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, thống nhất và thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư giao cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt 7 nhiệm vụ; theo đó, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần xác định việc triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Phát động thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn lực lượng CAND; nâng cao nhận thức, tôn trọng, chấp hành, thi hành Hiến pháp, đề cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, chiến sĩ.

Tổng cục Xây dựng lực lượng – CAND phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đăng tải các bài viết phân tích làm sáng tỏ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, thực tiễn, các nội dung cơ bản và những điểm mới trong Hiến pháp năm 2013 để phổ biến trong toàn lực lượng cũng như trong nhân dân. Các học viện, trường CAND triển khai việc học tập về nội dung Hiến pháp cho cán bộ, công nhân viên, học viên, sinh viên. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong phạm vi đơn vị mình. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch rà soát toàn diện, đồng bộ, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực công tác Công an để đảm bảo hệ thống văn bản pháp luật về an ninh, trật tự phù hợp với Hiến pháp. Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện Hiếp pháp 2013

.

BCA