Thứ Sáu, 19/01/2024, 20:38 [GMT+7]

Phòng An ninh chính trị nội bộ triển khai chương trình công tác năm 2024

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 19/1/2024, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và phát biểu chỉ đạo có Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc cùng đại diện Lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh.

Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc phát biểu chỉ đạo
Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc phát biểu chỉ đạo

Năm 2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự vững chắc của hệ thống chính trị; bảo vệ đội ngũ cán bộ đảng viên; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, chuyên đề đối tượng được phân công phụ trách, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện những luận điệu sai trái, thù địch, các hội nhóm trên không gian mạng… Phối hợp với các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm phóng viên có hoạt động đưa tin sai sự thật...Với những thành tích trên, tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” năm 2023, đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Các đại biểu tham dự Hội nghi
Các đại biểu tham dự Hội nghi

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đơn vị tiếp tục tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, than mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An về đảm bảo an ninh chính trị nội bộ. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thông, y tế, giáo dục; phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng...

Trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023
Trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023


Tại Hội nghị, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc đã trao danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho tập thể Đội An ninh VHTT,TTTT và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Các đội công tác cũng đã kí cam kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.        
       

.

Minh Tâm