Thứ Ba, 09/07/2019, 08:39 [GMT+7]
Vạch trần bản chất phản động của Chiến dịch 'Trưng cầu dân ý' và Chương trình 'Cấp phát nhà miễn phí'

Người dân cần cảnh giác, tránh mắc mưu bọn phản động

Với ý đồ tổ chức, phát triển lực lượng để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, các đối tượng trong tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đẩy mạnh các hoạt động chống phá.

 

.

NGUỒN: BÁO CAND