Thứ Sáu, 05/07/2019, 10:56 [GMT+7]

Bản chất của cái gọi là 'Chương trình Cấp phát nhà miễn phí' và 'Chiến dịch Trưng cầu dân ý'

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh nội địa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã ngăn chặn và xử lý nhiều hoạt động chống phá của tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

 

.

Nguồn: Báo CAND