Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201811/du-thao-quy-dinh-ve-to-cao-va-giai-quyet-to-cao-trong-cand-826018/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201811/du-thao-quy-dinh-ve-to-cao-va-giai-quyet-to-cao-trong-cand-826018/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dự thảo quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 27/11/2018, 14:20 [GMT+7]

Dự thảo quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND

Bộ Công an đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.
 
Giải quyết tố cáo với hành vi vi phạm trong nhiệm vụ, công vụ
 
Dự thảo quy định, cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong Công an nhân dân về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Dự thảo Nghị định xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Công an nhân dân đối với từng cấp, như sau:
 
- Trưởng Công an phường, Trưởng đồn, Trưởng trạm Công an, Trưởng Công an thị trấn, Trưởng Công an xã thuộc biên chế của lực lượng Công an nhân dân (Trưởng Công an cấp xã).
 
- Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (Trưởng Công an cấp huyện).
 
- Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an cấp tỉnh).
 
- Giám đốc Công an cấp tỉnh.
 
- Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp cục thuộc cơ quan Bộ.
 
- Bộ trưởng Bộ Công an.
 
Giải quyết tố cáo với hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự
 
Dự thảo cũng quy định, cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự với cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong Công an nhân dân.
 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an các cấp có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự thuộc phạm vi quản lý được giao. Các cơ quan, đơn vị khác liên quan có trách nhiệm phối hợp.
 
Công khai kết luận nội dung tố cáo
 
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo, người giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân có trách nhiệm công khai quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.
 
Dự thảo nêu rõ, người giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, người thân của người tố cáo và việc áp dụng các biện pháp theo quy định của Luật Tố cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan để bảo vệ người tố cáo, người thân của người tố cáo.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.