Thứ Ba, 21/08/2018, 10:12 [GMT+7]

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài được chỉ đạo giải quyết rốt ráo, công khai, minh bạch đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân - Ảnh: Phương Thảo
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân - Ảnh: Phương Thảo

Xác định việc thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có vai trò quan trọng trong đảm bảo ANCT, TTATXH, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định.

Cụ thể, hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ 1 lần tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và thường xuyên tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh cũng trực tiếp nhận đơn thư, lắng nghe, nắm bắt các kiến nghị, tâm tư nguyện vọng cũng như giải thích, tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định. Sau mỗi buổi tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo thông báo kết quả, tổng hợp từng nội dung vụ việc để chuyển các cơ quan chuyên môn giải quyết theo đúng quy định.

Cùng với việc duy trì công tác tiếp công dân hàng ngày của Ban tiếp công dân cấp tỉnh ở các địa phương, công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND cấp huyện thực hiện mỗi tháng 2 lần và chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng ở cơ sở. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đều được chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để quá hạn với người dân. Trong quá trình giải quyết luôn chú trọng xác minh, làm rõ nguyên nhân, xác định rõ bản chất vụ việc và giải quyết đến cùng vụ việc. Với những vụ việc qua điều tra, xác minh công dân khiếu nại, tố cáo sai đều được các ngành, địa phương kiên trì tuyên truyền, giải thích cho công dân.

Nhờ đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng pháp luật. Mặt khác, UBND tỉnh đã tăng cường hơn công tác kiểm tra, theo dõi, nếu phát hiện thấy các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, địa phương và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh có sự chậm trễ, để công dân đi lại khiếu kiện nhiều lần, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, đốc thúc thực hiện kịp thời ngay. Quán triệt tinh thần nói đi đôi với làm, các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh đều được xem xét thụ lý kịp thời. UBND tỉnh luôn dành thời gian hợp lý trong chương trình công tác hàng tuần nhằm bàn bạc, thống nhất để giải quyết dứt điểm, không để xảy ra việc tồn đọng trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp nhận 3.937 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (giảm 5,9% so với cùng kỳ 2017). Trong đó, có 425 đơn khiếu nại liên quan đến các lĩnh vực hành chính gồm: Có 265 đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai (chiếm 62,4%), 29 đơn về nhà và tài sản  (chiếm 6,8%), 43 đơn về lĩnh vực chính trị - văn hoá (chiếm 19,3%), khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp 6 đơn (chiếm 1,4%). Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 315 đơn tố cáo (giảm 6,5%) so với cùng kỳ và  3.197 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp của người dân về các lĩnh vực. Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiến hành thụ lý 211 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (tăng 10,5% đơn so với cùng kỳ). Trong đó, khiếu nại 137 đơn (tăng 4,6% đơn), tố cáo 74 đơn (tăng 23,3% đơn). Kết quả các ngành, cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 191/211 đơn khiếu nại, đạt tỉ lệ 90,5%. Đặc biệt, nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, khiếu nại gay gắt từ những năm trước được các cơ quan hành chính Nhà nước ở tỉnh ta rà soát và đã giải quyết dứt điểm được 14/20 vụ việc thuộc thẩm quyền.

Nhờ giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo nên tỉnh ta không có vụ việc khiếu nại, tố cáo có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; vụ việc có quyết định hoặc văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và vụ việc được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, xác minh, kết luận nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo. Không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc cần xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Các quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh bị khởi kiện ra Tòa án để xét xử theo thủ tục tố tụng hành chính được TAND tỉnh xét xử sơ thẩm và Tòa án cấp cao xử phúc thẩm đều tuyên giữ nguyên. Điều đó thể hiện chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định pháp luật và không để xảy ra sai sót.

Kết quả trên đã góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, diễn biến phức tạp, khiếu kiện đông người; góp phần ổn định chính trị xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, công dân. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước số tiền 4.305 triệu đồng và giải quyết đền bù về đất đai cho một số người dân trên địa bàn tỉnh.

.

Cao Loan

.