Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201805/tap-huan-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-nam-2017-va-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-794845/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201805/tap-huan-luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc-nam-2017-va-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-794845/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Luật xử lý vi phạm hành chính - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 17/05/2018, 15:20 [GMT+7]

Tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Luật xử lý vi phạm hành chính

(Congannghean.vn)-Sáng 17/5/2018, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ về công tác xử lý vi phạm hành chính.
Ông Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 10/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 có hiệu lực 1/7/2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có 9 chương, 78 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Luật quy định về các căn cứ xác định mức độ bồi thường, văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước, các thiệt hại được bồi thường, cơ quan và thủ tục giải quyết bồi thường, kinh phí bồi thường, trách nhiệm hoàn trả…Đối với công tác xử lý vi phạm hành chính ngày 18/8/2017 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành Nghị định 97/2017/NĐ-CP sủa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP. Với những điểm mới, nội dung quan trọng được sửa đổi, bổ sung của Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2017.

 Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý XDVPHC và Theo dõi THPL Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị định 97/2017/NĐ-CP công tác xử lý vi phạm hành chính. 

Hội nghị đã được ông Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp và bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý XDVPHC và Theo dõi THPL Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và thực thi công tác xử lý vi phạm hành chính cũng như nêu rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong thực hiện các luật. Đây là những luật quan trọng, thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động bồi thường của Nhà nước và công tác xử lý vi phạm hành chính; tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển bền vững công tác bồi thường của Nhà nước và xử lý vi phạm hành chính theo hướng chuyên nghiệp hóa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, xã hội. Thông qua đó, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hoạt động của bộ máy Nhà nước, của nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước với công dân.

Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được các giảng viên giải đáp những câu hỏi, các vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ của mình trong lĩnh vực này.

 

.

Cao Loan

.